479/2017

Helsingfors den 28 juni 2017

Lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014) en ny 8 a § som följer:

8 a §
Åländska studerandes rätt till bostadsbidrag

Bostadsbidrag beviljas inte studerande som har rätt till bostadstillägg enligt Ålands landskapslag om studiestöd (ÅFS 2006:71). Studerande som har rätt till bostadstillägg enligt landskapslagen om studiestöd hör inte heller till ett sådant hushåll som avses i 4 § 2 mom. i denna lag.

Om bostaden delas med en studerande som har rätt till bostadstillägg enligt landskapslagen om studiestöd, räknas den andel av de boendeutgifter för bostaden som motsvarar antalet medlemmar i hushållet till boendeutgifterna för hushållet när bostadsbidraget bestäms, om inte någon annan fördelningsgrund godkänns av särskilda skäl.

Bostadsbidraget justeras från ingången av den månad från och med vilken sökanden eller en person som hör till hushållet eller bor i samma bostad har rätt till bostadstillägg enligt landskapslagen om studiestöd eller från ingången av månaden efter den månad då rätten till bostadstillägg upphör.

Sökanden eller mottagaren av bostadsbidraget ska meddela att han eller hon eller en person som hör till hushållet eller bor i samma bostad har rätt till bostadstillägg enligt landskapslagen om studiestöd eller att rätten till bostadstillägg upphör.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

RP 53/2017
MiUB 7/2017
RSv 61/2017

Helsingfors den 28 juni 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.