463/2017

Helsingfors den 28 juni 2017

Lag om ändring av religionsfrihetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i religionsfrihetslagen (453/2003) 18 § 1 mom., 19 § 1 mom. och 20 § 1 mom., av dem 20 § 1 mom. sådant det lyder i lag 499/2016, som följer:

18 §
Anmälan om bildande av ett samfund

Anmälan om registrering av ett religionssamfund ska på det sätt som föreskrivs i 10 § i företags- och organisationsdatalagen (244/2001) göras på en blankett för etableringsanmälan som har fastställts för detta ändamål.


19 §
Anmälan om bildande av ett lokalsamfund

Anmälan om registrering av ett lokalsamfund ska på det sätt som föreskrivs i 10 § i företags- och organisationsdatalagen göras på en blankett för etableringsanmälan som har fastställts för detta ändamål.


20 §
Anmälan om ändring och upplösning

En ändring av samfundsordningen för ett registrerat religionssamfund och av de lokala stadgarna för ett registrerat lokalsamfund samt byte av styrelseordförande, någon annan i registret antecknad styrelsemedlem och namntecknare för samfundet och det registrerade lokalsamfundet ska anmälas till registret (ändringsanmälan) så som föreskrivs i 11 § i företags- och organisationsdatalagen.Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

RP 228/2016
FvUB 8/2017
RSv 57/2017

Helsingfors den 28 juni 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.