455/2017

Helsingfors den 28 juni 2017

Lag om upphävande av 209 t § 2 mom. i mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i mervärdesskattelagen (1501/1993) 209 t § 2 mom., sådant det lyder i lag 773/2016.

2 §

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2017.

RP 228/2016
FvUB 8/2017
RSv 57/2017

Helsingfors den 28 juni 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.