439/2017

Helsingfors den 28 juni 2017

Statsrådets förordning om upphävande av 29 § 2 mom. i handelsregisterförordningen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 29 § 2 mom. i handelsregisterförordningen (208/1979), sådant det lyder i förordning 1411/1993.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 3 juli 2017.

Helsingfors den 28 juni 2017

Arbetsminister
Jari Lindström

Regeringsråd
Liisa Huhtala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.