438/2017

Helsingfors den 28 juni 2017

Statsrådets förordning om temporär ändring av 3 § i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras temporärt i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet (310/2010) 3 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 161/2016, som följer:

3 §
Organisation

Verksamhetsenheter utanför ministeriets avdelningar är förvaltningsenheten, ekonomienheten, internationella sekretariatet, kommunikationsenheten och enheten för gymnasiereformen. Enheterna kan ha grupper.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017 och gäller till och med den 31 december 2018.

Helsingfors den 28 juni 2017

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Överdirektör
Riitta Kaivosoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.