395/2017

Åbo den 5 maj 2017

Kyrkomötets beslut om ändring av 2 kap. 6 § i kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras 2 kap. 6 § 3 mom. i kyrkoordningen (1055/1993), sådant det lyder i kyrkomötets beslut 1234/1999, som följer:

2 kap.

Kyrkans heliga handlingar

6 §

I enskilda fall kan kyrkoherden kalla en sådan medlem av kyrkan som är konfirmerad och känd för sin kristna övertygelse eller en präst från någon annan kristen kyrka eller ett därmed jämställt samfund att predika i gudstjänsten.


Detta beslut träder i kraft den 1 juni 2017.

Åbo den 5 maj 2017

För kyrkomötet
Ärkebiskop Kari Mäkinen

Kyrkomötets generalsekreterare
Katri Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.