360/2017

Helsingfors den 16 juni 2017

Lag om ändring av lagen om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet (1197/2014) 1 § 1 mom., 4 § 1 mom. och 5 § 1 mom.,

sådana de lyder 1 § 1 mom. delvis ändrad i lag 1175/2016 samt 4 § 1 mom. och 5 § 1 mom. i lag 1175/2016, som följer:

1 §
Avgiftsskyldighet

Skyldiga att betala förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet, nedan verket, och till stabilitetsfonden som avses i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014) är

1) kreditinstitut och filialer till tredjeländers kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § i kreditinstitutslagen (610/2014),

2) värdepappersföretag och tredjeländers värdepappersföretag som avses i 1 kap. 3 § 1 mom. i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014),

3) sådana betydande filialer till EES-kreditinstitut som avses i 59 a § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) och som har en marknadsandel i Finland på högst 10 procent mätt i inlåning från allmänheten (filial till ett utländskt EES-kreditinstitut, kategori A),

4) sådana betydande filialer till EES-kreditinstitut som avses i 59 a § i lagen om Finansinspektionen och som har en marknadsandel i Finland på över 10 procent mätt i inlåning från allmänheten (filial till ett utländskt EES-kreditinstitut, kategori B),

5) värdepapperscentraler som avses i 1 kap. 3 § 5 punkten i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017).


4 §
Proportionell förvaltningsavgift

Avgiftsgrunden för en proportionell förvaltningsavgift och avgiftens belopp i procent av avgiftsgrunden samt vilka som är avgiftsskyldiga bestäms som följer:


Avgiftsskyldiga Avgiftsgrund Avgiftsbelopp i procent av avgiftsgrunden
inlåningsbank enligt kreditinstitutslagen balansomslutning 0,0008
kreditföretag enligt kreditinstitutslagen balansomslutning 0,0008
filial till ett utländskt EES-kreditinstitut, kategori A omslutning av den kalkylmässiga balansräkningen 0,0002
filial till ett utländskt EES-kreditinstitut, kategori B omslutning av den kalkylmässiga balansräkningen 0,0006
filial till ett tredjelands kreditinstitut omslutning av den kalkylmässiga balansräkningen 0,0006
värdepappersföretag som avses i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag omsättning 0,03
tredjeländers värdepappersföretag som avses i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag omsättning 0,03
värdepapperscentral omsättning 0,0013

5 §
Grundavgift

Grundavgiftens belopp i euro samt vilka som är avgiftsskyldiga bestäms som följer:

Avgiftsskyldiga Avgift i euro
affärsbank enligt lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001), sparbanksaktiebolag enligt sparbankslagen (1502/2001) och andelsbanksaktiebolag enligt lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013) 1 000
sparbank enligt 1 § i sparbankslagen 1 000
andelsbank eller kreditinstitut i andelslagsform enligt 1 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform 1 000
annat kreditinstitut 1 000
centralinstitut för en sammanslutning av inlåningsbanker enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010) 1 000
holdingföretag för ett kreditinstitut 1 000
filial till ett utländskt EES-kreditinstitut, kategori A 1 000
filial till ett utländskt EES-kreditinstitut, kategori B 1 000
filial till ett tredjelands kreditinstitut 1 000
värdepappersföretag som avses i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag 1 000
tredjeländers värdepappersföretag som avses i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag 1 000
värdepapperscentral 300


Denna lag träder i kraft den 21 juni 2017.

RP 28/2016
EkUB 7/2017
RSv 44/2017

Helsingfors den 16 juni 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.