313/2017

Helsingfors den 24 maj 2017

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om värdet av de konstanter som används vid beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om värdet av de konstanter som används vid beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter (447/2015) bilaga 1 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017.

Helsingfors den 24 maj 2017

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Konsultativ tjänsteman
Pirjo Moilanen

Bilaga 1

Riskklass Förväntad förlust Sj Väntevärde för avkastningen mj
1 0,320 0,080
2 0,300 0,080
3 0,330 0,080
4 0,350 0,100
5 0,320 0,080
6 0,020 0,033
7 0,000 0,000
8 0,015 0,005
9 0,025 0,010
10 0,050 0,020
11 0,090 0,065
12 0,140 0,075
13 0,145 0,000
14 0,290 0,015
15 0,326 0,070
16 0,008 0,000
17 1,000 0,150
18 * 0,000

* = Pensionsanstalten bestämmer konstanten på det sätt som anges i 21 § i lagen om beräkning an solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifier.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.