268/2017

Borgå den 4 maj 2017

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om viltskador

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs bilagorna 6 och 7 till statsrådets förordning om viltskador (309/2013), och

ändras förordningens 4 och 5 § samt bilagorna 1–5 till förordningen som följer:

4 §
Värden vid beräkning av ersättning

De värden på plantskog som man använder för att räkna ut ersättningen för skador som orsakats av hjortdjur samt förväntningsvärdekoefficienterna anges i bilaga 4.

5 §
Värden som gäller ersättning för försvunna kalvar

Den beräknade kalvningsprocenten för renskötselområdet är 90 procent av antalet renkor.

Dödlighetsprocenten för kalvar enligt renbeteslag samt beräknings- och klassificeringsgrunderna framgår av bilaga 5.


Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2017. Förordningens 5 § tillämpas dock redan på ersättningar för 2015 års skador.

Borgå den 4 maj 2017

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Överinspektör
Jussi Laanikari

Bilagor 1-5: SRf om viltskador

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.