212/2017

Helsingfors den 7 april 2017

Finansministeriets beslut om överföring av en del av Uleåborgs stad till Ii kommun

Finansministeriet har med stöd av 21 § 2 mom. och 19 § 1 mom. i kommunstrukturlagen (1698/2009) och 5 § i språklagen (423/2003) beslutat:

Ändring i kommunindelningen

Från Uleåborgs stad till Ii kommun överförs följande fastigheter och delar av fastigheter samt andra registerenheter och delar av registerenheter:

I sin helhet fastigheterna 564-421-1-1 Isokankaan Sähköasema, 564-421-1-2 Porola, 564-421-1-4 Pikkujakku, 564-421-1-5 Toppari, 564-421-1-12 Myllysuo, 564-421-1-14 Myllylä, 564-421-1-18 Harju, 564-421-1-24 Harjula, 564-421-1-25 Vainio, 564-421-1-26 Rinkilä, 564-421-1-27 Kivisuo, 564-421-1-28 Hete, 564-421-1-34 Viitasalo, 564-421-1-42 Hanhela, 564-421-1-45 Viitajakku, 564-421-1-46 Saviharju, 564-421-1-48 Hietikko, 564-421-1-49 Takalo, 564-421-1-50 Uusijakku, 564-421-1-51 Nujula, 564-421-1-53 Kivikko, 564-421-1-56 Kiusala, 564-421-1-58 Aholan Turkis, 564-421-1-60 Postari, 564-421-1-63 Nikki, 564-421-1-67 Havula, 564-421-1-69 Mäntykangas, 564-421-1-71 Metsola, 564-421-1-72 Kurkela, 564-421-1-73 Välijakku, 564-421-1-75 Louhikko, 564-421-1-76 Karula, 564-421-1-77 Metsola, 564-421-1-79 Jakkula, 564-421-1-81 Uittola, 564-421-1-84 Kotila, 564-421-1-85 Harjula, 564-421-1-86 Metsola II, 564-421-1-87 Tervatörmä, 564-421-1-88 Niemiketo, 564-421-1-89 Mustola, 564-421-1-90 Jakku, 564-421-1-91 Malluska, 564-421-1-92 Peiponranta, 564-421-1-93 Turkisjakku, 564-421-1-94 Kivikko, 564-421-1-95 Aholan Turkis II, 564-421-1-96 Alajakku, 564-421-1-97 Kunnanjakku, 564-421-3-5 Piste, 564-421-3-11 Rantala, 564-421-3-12 Käpylä, 564-421-3-15 Linjala, 564-421-3-26 Eerola, 564-421-3-28 Männistö, 564-421-3-30 Mäntylä, 564-421-3-32 Mäkipää, 564-421-3-34 Kenttälä, 564-421-3-35 Penttilä, 564-421-3-36 Ranzila, 564-421-3-38 Kouri, 564-421-3-39 Rinne-Päkkilä, 564-421-3-40 Koivula, 564-421-3-44 Hangas, 564-421-3-46 Kesälä, 564-421-3-48 Mäntylä, 564-421-3-49 Koivuranta, 564-421-3-51 Havurinne, 564-421-3-52 Kunnanharju, 564-421-3-53 Rinteelä, 564-421-3-55 Koste, 564-421-3-56 Yliperä, 564-421-3-59 Lehonmaa, 564-421-3-60 Kipene, 564-421-3-62 Kunnanrinne, 564-421-3-63 Kouri, 564-421-3-64 Pikku Tiittana, 564-421-3-65 Mäntyharju, 564-421-3-66 Puttiperä, 564-421-3-67 Kapula, 564-421-3-68 Koste, 564-421-5-1 Peltola, 564-421-5-2 Vähäkangas, 564-421-5-6 Hautala, 564-421-5-11 Vähälampi, 564-421-5-12 Eerola, 564-421-5-13 Niemi, 564-421-5-14 Kujansivu, 564-421-5-15 Välitalo, 564-421-5-16 Havula, 564-421-5-17 Rauhanpiha, 564-421-5-18 Purola II, 564-421-5-19 Kimpiranta, 564-421-5-20 Kuopionniemi, 564-421-5-21 Kuopionharju, 564-421-5-22 Purola, 564-421-5-23 Kuopionniitty, 564-421-5-24 Kangas, 564-421-5-30 Lähtevä, 564-421-5-32 Kuopio, 564-421-5-33 Harjuperkkaus, 564-421-5-34 Perkkaus, 564-421-5-35 Isomaa, 564-421-5-36 Tuoremaa, 564-421-6-1 Kaikuranta, 564-421-6-2 Mansikkamaa, 564-421-6-11 Suvantola, 564-421-6-12 Kumpula, 564-421-6-15 Pikkupuoli, 564-421-6-21 Siskola, 564-421-6-22 Huovinen, 564-421-6-26 Pekkala, 564-421-6-27 Haavikko, 564-421-6-28 Jokilehtola, 564-421-6-31 Huovinen II, 564-421-6-33 Suopalsta, 564-421-6-35 Metsärinta I, 564-421-6-37 Varastoalue, 564-421-6-39 Lahtela, 564-421-6-40 Kaivola, 564-421-6-42 Pikkujuusola, 564-421-6-44 Männikkö, 564-421-6-46 Jakun Kaatopaikka, 564-421-6-48 Metsälahti, 564-421-6-49 Huovinen III, 564-421-6-50 Juusola, 564-421-6-51 Rantala, 564-421-6-52 Kaisto II, 564-421-6-54 Metsälahti II, 564-421-6-55 Metsätörmä, 564-421-6-56 Niilontalo II, 564-421-6-57 Metsälä, 564-421-6-58 Mäntyranta, 564-421-6-60 Kesäranta, 564-421-6-61 Tukula, 564-421-6-62 Niilontalo, 564-421-6-63 Kotikumpu, 564-421-6-64 Korpi-Uutela, 564-421-6-66 Juusola, 564-421-6-68 Uittosääntö n:o 53, 564-421-6-69 Annila, 564-421-6-70 Mäntylahti, 564-421-6-71 Uutela, 564-421-6-72 Anttila, 564-421-6-73 Kaisto, 564-421-6-74 Iltarusko, 564-421-6-75 Kantola, 564-421-6-77 Eikunranta, 564-421-6-78 Hipsunranta, 564-421-6-79 Pikkumetsä, 564-421-6-80 Mäntyranta, 564-421-6-81 Takakorpi, 564-421-6-82 Haapakukkula, 564-421-6-83 Kotipalsta, 564-421-6-84 Ahola, 564-421-7-15 Mäntyselkä, 564-421-7-18 Penttilä, 564-421-7-21 Paavonpalsta, 564-421-7-24 Ranta-Kleemola, 564-421-7-25 Kultala, 564-421-7-27 Mäntyjakku, 564-421-7-28 Lainanlahja, 564-421-7-29 Pikkumetsä, 564-421-7-30 Lehtola, 564-421-7-31 Akanmetsä, 564-421-7-32 Hekkala, 564-421-7-35 Rantapuisto, 564-421-7-36 Kleemola, 564-421-7-37 Aro-Oja, 564-421-7-38 Kotioja, 564-421-7-39 Arvola, 564-421-7-40 Lamminkangas, 564-421-7-41 Kortinsuo, 564-421-7-42 Arola, 564-421-7-43 Santaharju, 564-421-7-44 Keidas, 564-421-7-46 Kankaala, 564-421-7-47 Peltokleemola, 564-421-8-14 Jokivarsi, 564-421-8-15 Voima I, 564-421-8-23 Karhuniemi II, 564-421-8-24 Yliräihä, 564-421-8-25 Metsälä, 564-421-8-26 Lisäkki, 564-421-8-27 Lepola, 564-421-9-6 Jaakola, 564-421-9-10 Yläperkkaus, 564-421-9-11 Kotikumpu, 564-421-9-12 Jannela, 564-421-9-13 Voima II, 564-421-9-21 Kipene, 564-421-9-22 Paloniemi, 564-421-9-30 Karhuniemi I, 564-421-9-31 Pihkasalo, 564-421-9-32 Alaräihä, 564-421-10-20 Välioja, 564-421-11-3 Ritola, 564-421-11-5 Kalmisto, 564-421-11-7 Aarola, 564-421-11-9 Kalmisto II, 564-421-11-12 Pikkujäppinen, 564-421-11-13 Jussila, 564-421-11-14 Keskijussila, 564-421-11-18 Vanha Jussila, 564-421-11-19 Mönkyrä, 564-421-11-20 Uusi-Jussila, 564-421-11-26 Pokki, 564-421-11-29 Alajussila, 564-421-11-32 Maananranta, 564-421-12-4 Pokinniemi, 564-421-12-6 Kaunislampi, 564-421-12-8 Ahvenkangas, 564-421-12-10 Välikankaan sora-alue, 564-421-12-11 Kesäranta, 564-421-12-14 Torppa, 564-421-12-15 Keskitorppa, 564-421-12-16 Ylitorppa, 564-421-12-17 Peltotorppa, 564-421-12-19 Kunnantorppa, 564-421-12-20 Metsätorppa, 564-421-12-21 Rajatörmälä, 564-421-12-23 Lehtoranta, 564-421-12-24 Rajala, 564-421-12-28 Rajalantakapalsta, 564-421-12-31 Kovasin, 564-421-12-33 Koivuniitty, 564-421-12-35 Alarajala, 564-421-12-36 Ahven, 564-421-12-37 Pikkurajala, 564-421-13-4 Ylirajala, 564-421-13-14 Minkkilä, 564-421-13-16 Koivikko, 564-421-13-19 Toivola, 564-421-13-21 Välirajala, 564-421-13-22 AJ-Leskelä, 564-421-13-23 Villapanula, 564-421-13-24 Blåvilla, 564-421-14-9 Rahkala, 564-421-14-10 Kivikangas, 564-421-14-11 Pyylä, 564-421-14-12 Isomaa, 564-421-14-13 Annala, 564-421-14-14 Tuomela, 564-421-14-15 Metsälaukka, 564-421-14-17 Mutkala, 564-421-14-22 Notko, 564-421-14-25 Koivula, 564-421-14-27 Hankala, 564-421-14-30 Kortinkangas, 564-421-14-32 Kälkäjä, 564-421-14-33 Jokiranta, 564-421-14-34 Kerttula, 564-421-14-35 Sannila, 564-421-14-36 Rauhala, 564-421-14-38 Päkkilä, 564-421-15-6 Mäkelä, 564-421-15-10 Syrjälä, 564-421-15-11 Lehto, 564-421-15-18 Martinkari, 564-421-15-19 Pudas, 564-421-15-20 Kakko, 564-421-15-22 Riikola, 564-421-15-29 Mäntypiste, 564-421-15-32 Koivuranta, 564-421-15-34 Takasuo, 564-421-15-37 Nuutila, 564-421-15-39 Pirttitörmä, 564-421-15-40 Yhtymä, 564-421-15-42 Rantanotko, 564-421-15-43 Paaso, 564-421-15-44 Laukka, 564-421-15-45 Arola, 564-421-15-46 Taunonranta, 564-421-15-47 Alalaukka, 564-421-15-50 Yliniemi, 564-421-15-51 Niemelä, 564-421-15-53 Siitonen, 564-421-15-55 Ilamantsi, 564-421-15-56 Käpylä, 564-421-15-57 Kouteri , 564-421-15-58 Kaivola, 564-421-15-59 Pikkulaukka, 564-421-15-60 Lehtola, 564-421-16-6 Murto, 564-421-16-9 Lehtola, 564-421-16-10 Kipene, 564-421-16-11 Pajula, 564-421-16-13 Jaara, 564-421-16-14 Ylipaaso, 564-421-16-15 Kataja, 564-421-16-16 Hentelä, 564-421-16-17 Topila, 564-421-16-18 Murronharju, 564-421-16-19 Rante, 564-421-16-20 Hemminyhteinen, 564-421-16-21 Pikkumurronharju, 564-421-18-8 Harjula, 564-421-18-15 Rama, 564-421-18-22 Martimosuo, 564-421-18-26 Kotilansuo, 564-421-18-32 Lalli, 564-421-18-33 Mänty-Punala, 564-421-18-34 Punala, 564-421-18-35 Saiminranta, 564-421-18-37 Aallonharju, 564-421-18-38 Greussinranta, 564-421-18-39 Lallintörmä, 564-421-18-40 Jarinhavula, 564-421-18-41 Ansapieska, 564-421-18-42 Havula, 564-421-19-1 Porinranta, 564-421-19-6 Porila, 564-421-19-12 Pikkuporila, 564-421-19-15 Voima IV, 564-421-19-17 Voima III, 564-421-19-20 Niskala, 564-421-19-22 Kälkäjä, 564-421-20-7 Pekkala, 564-421-20-9 Losku, 564-421-20-11 Alakangas, 564-421-20-14 Tuomaala, 564-421-20-15 Puistola, 564-421-20-20 Törmä, 564-421-20-23 Kämppäkangas, 564-421-20-24 Markkula, 564-421-20-25 Ojala, 564-421-20-28 Koivikkosaari, 564-421-20-29 Männikkö, 564-421-20-30 Vapari, 564-421-20-32 Alavainio II, 564-421-20-33 Korpi, 564-421-20-34 Harjula II, 564-421-20-35 Kortintaus, 564-421-20-36 Kortinkangas, 564-421-20-37 Karhusuo, 564-421-20-39 Kortinkangas, 564-421-20-40 Joutsenlampi, 564-421-20-41 Osenia, 564-421-20-43 Välikangas, 564-421-20-44 Alatuomaala, 564-421-20-46 Osula, 564-421-20-47 Rantala, 564-421-20-48 Hautala, 564-421-20-49 Tuulenpesä, 564-421-20-50 Haavikko, 564-421-20-52 Harjula I, 564-421-20-53 Osenia, 564-421-21-1 Lahti, 564-421-21-2 Aho, 564-421-21-4 Perttula, 564-421-21-5 Valpas, 564-421-21-6 Jyrkkäinen, 564-421-21-12 Lähtelä, 564-421-21-16 Nurkkala, 564-421-21-23 Lehtola, 564-421-21-26 Jakku-Turva, 564-421-21-27 Pihlaja, 564-421-21-35 Kallio, 564-421-21-37 Männikkö, 564-421-21-42 Hepo-Oja, 564-421-21-43 Lehtola, 564-421-23-8 Ranta-Laajala, 564-421-23-9 Laajala, 564-421-23-10 Akula, 564-421-23-13 Yli-Laukka, 564-421-23-14 Alapelto, 564-421-23-15 Yläpelto, 564-421-23-17 Juhala, 564-421-23-18 Törmälä, 564-421-23-19 Männikkö, 564-421-23-21 Linjakangas, 564-421-23-23 Pikku-Lepola, 564-421-23-24 Lepola, 564-421-23-25 Heikkilä, 564-421-23-26 Kipene, 564-421-23-27 Sitsinlukko, 564-421-23-28 Sitsi, 564-421-23-29 Akula 2, 564-421-24-1 Takapalsta, 564-421-24-3 Alapelto, 564-421-24-5 Koivula, 564-421-24-7 Männikkö, 564-421-24-8 Martinkari, 564-421-25-1 Lisä-Ahola, 564-421-26-1 Pernunsaari, 564-421-26-2 Koivuranta, 564-421-26-3 Metistönniemi, 564-421-26-4 Tapiola, 564-421-26-5 Rantala, 564-421-27-0 Metsärinta II, 564-421-28-2 Tapio, 564-421-29-3 Kesämaa, 564-421-29-4 Kiistala, 564-421-30-1 Kantolanranta, 564-421-30-3 Kotiranta, 564-421-30-5 Tuplaviisikko, 564-421-30-6 Voima-Viisikko, 564-421-30-9 Raate, 564-421-30-10 Ruska, 564-421-30-11 Kantola, 564-421-32-1 Rantakerttu, 564-421-32-2 Kerttu, 564-421-33-4 Isola, 564-421-33-7 Kaakkuri, 564-421-33-8 Pokki, 564-421-33-9 Kivelä, 564-421-33-10 Hietala, 564-421-33-11 Lehtola, 564-421-33-12 Kuru, 564-421-33-15 Tapiola, 564-421-33-16 Tapiopokki, 564-421-33-17 Kivipokki, 564-421-33-18 Aallonharju, 564-421-33-19 Männikkö, 564-421-34-7 Rauhala, 564-421-34-8 Haaramoukku, 564-421-34-9 Metsäjakku, 564-421-34-10 Onkilahti, 564-421-34-11 Kielolaakso, 564-421-35-8 Soraharju, 564-421-35-9 Takapuoli, 564-421-35-11 Heikkilä, 564-421-35-12 Lisähuvila, 564-421-35-13 Haapala, 564-421-35-14 Huvila, 564-421-35-15 Kantaheikkilä, 564-421-35-16 Meipinpelto, 564-421-36-0 Lehtojakku, 564-421-37-1 Perkkaus, 564-421-37-2 Rinne, 564-421-40-1 Mäntylä, 564-421-41-1 Niittylä, 564-421-41-3 Leinikki, 564-421-42-0 Paaso, 564-421-44-0 Hakala, 564-421-45-1 Katajatörmä, 564-421-45-2 Pokkinen, 564-421-45-3 Pudas, 564-421-46-0 Näppälä, 564-421-47-0 Ojala, 564-421-48-1 Hepola, 564-421-48-2 Pirttitörmä, 564-421-48-3 Rajala, 564-421-48-4 Pärilä, 564-421-48-5 Ahvenkangas, 564-421-48-6 Linjala, 564-421-48-7 Havukangas, 564-421-49-0 Lahja, 564-421-50-0 Välipumppaamo, 564-421-56-0 Rumpu-Ehrola, 564-421-57-1 Alavainio, 564-421-57-2 Näpäkkä, 564-421-57-3 Kangastalo, 564-421-58-1 Jakun-Voima samt i sin helhet registerenheterna 564-421-876-2 Köysilampi, 564-421-878-13 gemensam jordområde, 564-421-878-14 Riihitontti, 564-421-878-16 gemensam jordområde, 564-421-878-20 gemensam jordområde, 564-421-878-21 Niittypalsta, 564-421-878-27 Myllypalsta och Savipalsta, 564-421-878-28 Valkamapalsta och Varastopalsta, 564-421-878-30 Rantapalsta, 564-421-878-31 Valkamapalsta, 564-421-878-32 gemensam jordområde, 564-421-878-44 jordområde, 564-422-878-6 grusskifte, 564-872-1-1 Ahvenlampi skild tillandning och 564-895-1-8757 Maalismaa skiften samt del av fastigheterna 564-421-3-24 Harjupäkkilä Kouri ängskifte, Kourinkangas skifte, Kotipalsta och Varsahaka skifte, 564-421-3-31 Vastus Kotipalsta, Isokourinpalstat (två skiften), Pyöreäsuonpalsta, Lehonmaanpalsta och Kuorinpalsta, 564-421-3-43 Päkkilä Lehonmaanpalsta, Viianmaanpalsta, Pyöriä skifte, Isokouri skifte 2, Kuorinkangas skifte och Kotipalsta, 564-421-3-47 Ylipäkkilä Kouri ängskiften (tre skiften), 564-421-5-26 Harju Liedesjärvi kärr, Välioja skifte, Kotipalstat (två skiften) och Peltopalstat (två skiften), 564-421-9-7 Törmälä Metsäpalsta, 564-421-9-8 Alaperkkaus Metsäpalsta, 564-421-10-29 Turtinen Kotipalsta, 564-421-11-31 Harju-Kaakkuri Kotipalsta och Kotipalstat (fem skiften), 564-421-14-31 Viinamäki skogskiften (två skiften), 564-421-15-28 Lakso Isomaa skogskifte, Kotipalsta, Kotimetsäpalsta, Salminpalsta och Metsäpalsta, 564-421-18-6 Välikangas Kotiniittypalsta, 564-421-18-17 Kataja Martimonsuo skifte, Kotipalstat (fem skiften) och Perkkaus skifte, 564-421-20-42 Takala Kivisuo skifte, 564-421-21-17 Syrjälä Kotipalsta II, 564-421-30-2 Kiviranta Ahvenkangas skifte och Kotimetsäpalsta, 564-421-30-4 Siirtola Ahvenkankaanpalsta, 564-421-35-2 Lahti Peltopalsta, Kotipalsta och skogskiften (tre skiften), 564-421-39-0 Koskenniemi skogskiften (två skiften), Kotipalsta 1, Kotipalsta 2 och Martimonsuo skifte, 564-421-40-3 Metsikkö Kotipalsta III, Perkkaus skifte och Kotipalsta (två skiften), 564-421-41-2 Juhola Metsäpalsta II, Metsäpalsta I och Kotipalstat (tre skiften), 564-421-43-0 Harju Kotimetsäpalsta, Laukankangas och Salmi- ja Heposuo skiften, samt del av registerenheter 564-421-876-1 Jakkukylä skifteslag Hangasjärvi, Ahvenjärvi, Piikkilampi, Kourilampi, Metsäjärvi, Alapudas-Loskalampi-Syvälampi, Kannikkolampi, Hautajärvi, Kaakkurilampi, Kaunislampi, Vähälampi, Ala-Vähälampi, Haaramoukku och Lampi, 564-421-878-8 gemensam jordområde Isokourinpalsta, 564-421-878-12 gemensam jordområde Kotipalsta, 564-422-3-1 Ojanen Metsäpalsta, 564-424-87-2 Koivula Eteläsuo skifte, 564-424-87-10 Havula Kotipalsta och Kälkäjä skifte och del av registerenhet 564-895-0-851 Ii–Yli-Ii landsväg.

Verkningar på judiciell och administrativ indelning

Överföringen föranleder inte ändringar på judiciell och administrativ indelning.

Verkningar på språklig indelning

Överföringen föranleder inte ändringar på kommunernas språkliga indelning.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2018.

Tillkännagivande av beslutet

Beslut om ändring i kommunindelningen ska publiceras i Finlands författningssamling och sändas för kungörelse i den kommun som berörs av ändringen på det sätt som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen.

Besvärsanvisning

Enligt 53 § 3 mom. i kommunstrukturlagen får ändring i beslutet genom besvär sökas av en kommun som berörs av ändringen eller en medlem i kommunen.

Ändring i ett beslut söks genom besvärsskrift som riktas och lämnas till högsta förvaltningsdomstolen.

Besvärsskriften ska lämnas till högsta förvaltningsdomstolens registratorskontor, Fabiansgatan 15, 00130 Helsingfors, inom 30 dagar från det att beslutet publicerats i Finlands författningssamling.

I besvärsskriften ska nämnas ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktuppgifter samt vilket beslut besväret gäller, vilka ändringar som söks till beslutet och grunderna för ändringarna.

Helsingfors den 7 april 2017

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Överinspektör
Suvi Savolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.