180/2017

Helsingfors den 30 mars 2017

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet (405/2003) 2 §, sådan den lyder i förordning 22/2017, som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och organ som hör till ministeriets ansvarsområde

Till ministeriets ansvarsområde hör

1) Trafikverket,

2) Trafiksäkerhetsverket,

3) Kommunikationsverket,

4) Meteorologiska institutet,

5) Air Navigation Services Finland Oy,

6) Finrail Oy, och

7) Trafikskyddet.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

Helsingfors den 30 mars 2017

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Maija Ahokas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.