150/2017

Helsingfors den 9 mars 2017

Statsrådets förordning om sättande i kraft av den internationella konventionen om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen, lagen om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten och lagen om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den internationella konventionen om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment (472/2016), ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten (473/2016) och ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (474/2016):

1 §

Den i London den 13 februari 2004 ingångna internationella konventionen om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment träder i kraft den 8 september 2017 så som därom har överenskommits.

Konventionen har godkänts av riksdagen den 20 april 2016 och av republikens president den 17 juni 2016.

2 §

De bestämmelser i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

3 §

Följande lagar träder i kraft den 8 september 2017:

1) lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den internationella konventionen om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment (472/2016),

2) lagen om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten (473/2016),

3) lagen om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (474/2016).

Ålands lagting har gett sitt bifall till att den lag som nämns i 1 mom. träder i kraft i landskapet.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 8 september 2017.

Helsingfors den 9 mars 2017

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Lolan Eriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.