137/2017

Helsingfors den 8 februari 2017

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

ändras bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen (835/2014), sådan bilagan lyder i förordning 443/2016, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.

Underpunkt 9 i punkt B i 2 kap., underpunkterna 30, 59, 65 och 69 i punkt B i 5 kap., underpunkt 45 i punkt C i 5 kap., underpunkt 9 i punkt B i 6 kap., underpunkt 4 i punkt C i 6 kap. och underpunkt 16 i punkt C i 7 kap. i bilagan träder dock i kraft först den 1 januari 2018.

Underpunkt 1 i punkt A i 1 kap., underpunkterna 2 och 7 i punkt B 1 kap., underpunkt 4 i punkt C i 1 kap., underpunkt 5 i punkt A i 2 kap., underpunkt 2 i punkt A i 3 kap., underpunkterna iii och v i underpunkt 12, underpunkterna i, iv, vi och vii i underpunkt 15, underpunkterna iii och viii i underpunkt 16 samt underpunkterna 17, 19, 21, 26 och 30 i punkt A i 5 kap., underpunkterna 1, 10, 12, 40 och 96 i punkt B i 5 kap., underpunkterna 8, 10 och 27 i punkt C i 5 kap., underpunkt 6 i punkt A i 6 kap., underpunkterna 13 och 16 i punkt B i 6 kap., underpunkt 7 i punkt C i 6 kap., underpunkterna 3 och 8 i punkt A i 7 kap., underpunkterna 9 och 11 i punkt B i 7 kap., underpunkterna 5 och 9 i punkt C i 7 kap. samt underpunkt i i underpunkt 3 och underpunkt 4 i punkt A i 8 kap. i bilagan träder i kraft först den 1 augusti 2018.

Underpunkt 3 i punkt B i 1 kap., underpunkterna 1 och 5 i punkt C i 1 kap., underpunkt 16 i punkt B i 2 kap., underpunkt 13 i punkt C i 2 kap., underpunkt 5 i punkt B i 3 kap., underpunkterna 3 och 5 i punkt C i 3 kap., underpunkterna 22, 25, 34, 67, 73, 82, 86, 90, 94 och 108 i punkt B i 5 kap., underpunkterna 1, 17, 41, 42, 47, 49, 54, 58, 62 och 65 i punkt C i 5 kap., underpunkterna 3, 17, 20 och 24 i punkt B i 6 kap., underpunkterna 1, 5, 12, 13 och 16 i punkt C i 6 kap., underpunkterna 2, 8 och 15 i punkt B i 7 kap., underpunkterna 2, 4 och 10 i punkt C i 7 kap., underpunkterna 5, 7, 9 och 10 i punkt B i 8 kap. samt underpunkterna 3 och 5 i punkt C i 8 kap. i bilagan träder i kraft först den 1 januari 2019.

Underpunkt 11 i punkt B i 2 kap., underpunkt 13 i punkt B i 3 kap., underpunkt 8 i punkt A i 5 kap., underpunkterna 20, 50, 72, 102 och 107 i punkt B i 5 kap., underpunkt 15 i punkt C i 5 kap., underpunkterna 8, 14 och 25 i punkt B i 6 kap., underpunkterna 17 och 19 i punkt C i 6 kap., underpunkt 17 i punkt C i 7 kap., underpunkterna 2 och 3 i punkt B i 8 kap. samt underpunkterna 6 och 7 i punkt C i 8 kap. i bilagan gäller till och med den 31 december 2017.

Underpunkterna 2—4 i punkt A i 1 kap., underpunkterna 1 och 8 i punkt B i 1 kap., underpunkt 3 i punkt C i 1 kap., underpunkterna 1 och 2 i punkt A i 2 kap., underpunkt 18 i punkt B i 2 kap., underpunkt 14 i punkt C i 2 kap., underpunkt 1 i punkt A i 3 kap., underpunkterna 4 och 5, underpunkt iii i underpunkt 6, underpunkt iv i underpunkt 12, underpunkt 14, underpunkterna ii, iii och v i underpunkt 15, underpunkterna ii, iv och vii i underpunkt 16 samt underpunkterna 18, 22, 25, 29 och 31 i punkt A i 5 kap., underpunkterna 4, 6—9, 13, 19, 24, 41, 42, 47—49, 56, 58, 66, 76, 78, 80, 84, 101, 103 och 106 i punkt B i 5 kap., underpunkterna 9, 14, 16, 28, 55 och 74 i punkt C i 5 kap., underpunkt 7 i punkt A i 6 kap., underpunkterna 5, 10—12, 15 och 30 i punkt B i 6 kap., underpunkterna 8, 9 och 18 i punkt C i 6 kap., underpunkterna 2 och 4 i punkt A i 7 kap., underpunkterna 10 och 14 i punkt B i 7 kap., underpunkterna 7, 8, 13 och 15 i punkt C i 7 kap. samt underpunkterna 1 och 2 i punkt A i 8 kap. i bilagan gäller till och med den 31 juli 2018.

Underpunkterna 4—6 i punkt B i 1 kap., underpunkterna 2 och 6 i punkt C i 1 kap., underpunkterna 1, 3–8, 10, 13—15 och 19 i punkt B i 2 kap., underpunkterna 1, 3—9, 11, 12 och 15 i punkt C i 2 kap., underpunkterna 1, 2, 4, 7—10, 12 och 14 i punkt B i 3 kap., underpunkterna 2, 4 och 6—11 i punkt C i 3 kap., underpunkterna 2, 5, 14—17, 21, 23, 26—29, 31—33, 35, 36, 38, 39, 45, 46, 51—53, 60—64, 70, 71, 74, 77, 79, 81, 83, 87–89, 91, 92, 95, 97—100, 105 och 109 i punkt B i 5 kap., underpunkterna 2—7, 11—13, 18—22, 24—26, 30—32, 34, 35, 38—40, 43, 46, 48, 50—53, 56, 59, 60, 61, 67 och 69—72 i punkt C i 5 kap., underpunkterna 1, 2, 4, 6, 7, 18, 19, 21, 22, 26—29, 31 och 32 i punkt B i 6 kap., underpunkterna 2, 3, 6, 11, 14, 15, 20 och 21 i punkt C i 6 kap., underpunkterna 1, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 16 och 17 i punkt B i 7 kap., underpunkterna 1, 3, 6, 11, 14 och 19 i punkt C i 7 kap., underpunkterna 1, 4, 6, 8, 11 och 12 i punkt B i 8 kap. samt underpunkterna 1, 2 och 4 i punkt C i 8 kap. i bilagan gäller till och med den 31 december 2018.

Examina enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning kan avläggas till och med den 31 juli 2020. Examina som i enlighet med denna förordning gäller till och med den 31 december 2017 kan avläggas till och med den 31 december 2020. Examina som i enlighet med denna förordning gäller till och med den 31 juli 2018 kan avläggas till och med den 31 juli 2021. Examina som i enlighet med denna förordning gäller till och med den 31 december 2018 kan avläggas till och med den 31 december 2021.

Helsingfors den 8 februari 2017

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringssekreterare
Antti Randell

Bilaga

YRKESINRIKTADE EXAMINA

1 kap.

DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET

A) Yrkesinriktade grundexamina

1) Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

i) Kompetensområdet för handledning av ungdomar och gemenskaper

ii) Kompetensområdet för kommunikation och teckenspråkshandledning

iii) Kompetensområdet för småbarnspedagogik och familjeverksamhet

2) Grundexamen i barn- och familjearbete

3) Grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion

4) Grundexamen i teckenspråkshandledning

B) Yrkesexamina

1) Yrkesexamen för kontakttolk

2) Yrkesexamen i kontakttolkning

3) Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

4) Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet

5) Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom

6) Yrkesexamen för instruktör i romkultur

7) Yrkesexamen i församlings- och begravningsservice

8) Yrkesexamen för kyrkvaktmästare

C) Specialyrkesexamina

1) Specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

2) Specialyrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet

3) Specialyrkesexamen för rättstolk

4) Specialyrkesexamen i rättstolkning

5) Specialyrkesexamen i tolkning för talskadade

6) Specialyrkesexamen för instruktör i romkultur

2 kap.

KULTUR

A) Yrkesinriktade grundexamina

1) Grundexamen i visuell framställning

i) Kompetensområdet för grafisk planering

ii) Kompetensområdet för bild- och mediekonst

iii) Kompetensområdet för fotografering

2) Grundexamen inom hantverk och konstindustri

i) Kompetensområdet för produktplanering och -tillverkning

ii) Kompetensområdet för miljöplanering och -byggande

3) Grundexamen i musik

i) Kompetensområdet för musik

ii) Kompetensområdet för musikteknologi

iii) Kompetensområdet för pianostämning

4) Grundexamen inom cirkusbranschen

5) Grundexamen inom konstindustrin

i) Kompetensområdet för ädelmetallbranschen

ii) Kompetensområdet för ur- och mikromekanik

iii) Kompetensområdet för metallsmide

iv) Kompetensområdet för handledningsverksamhet inom hantverk

v) Kompetensområdet för träsnickeri

vi) Kompetensområdet för restaureringsbranschen

vii) Kompetensområdet för inredning och tapetsering

viii) Kompetensområdet för instrumentbygge

ix) Kompetensområdet för produkttillverkning

6) Grundexamen i dans

B) Yrkesexamina

1) Yrkesexamen för vapensmedsgesäll

2) Yrkesexamen inom föreställnings- och teaterteknik

3) Yrkesexamen inom ädelmetallbranschen

4) Yrkesexamen för bokbindare

5) Yrkesexamen för förgyllare

6) Yrkesexamen för hantverkare

7) Yrkesexamen för glasblåsargesäll

8) Yrkesexamen inom naturvetenskaplig konservering

9) Yrkesexamen i musikproduktion

10) Yrkesexamen för restaureringsgesäll

11) Yrkesexamen för producent inom rytmmusik

12) Yrkesexamen för sameslöjdsgesäll

13) Yrkesexamen för smedsgesäll

14) Yrkesexamen inom inredningsbranschen

15) Yrkesexamen för instrumentbyggargesäll

16) Yrkesexamen inom konstindustrin

17) Yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst

18) Yrkesexamen för fotograf

19) Yrkesexamen för tapetserare

C) Specialyrkesexamina

1) Specialyrkesexamen för vapensmedsmästare

2) Specialyrkesexamen inom föreställnings- och teaterteknik

3) Specialyrkesexamen för ädelmetallbranschen

4) Specialyrkesexamen för bokbindarmästare

5) Specialyrkesexamen för maskinbokbindarmästare

6) Specialyrkesexamen för förgyllare

7) Specialyrkesexamen för hantverkarmästare

8) Specialyrkesexamen för glasblåsarmästare

9) Specialyrkesexamen för restaureringsmästare

10) Specialyrkesexamen för sameslöjdsmästare

11) Specialyrkesexamen för smedsmästare

12) Specialyrkesexamen för instrumentbyggarmästare

13) Specialyrkesexamen inom konstindustrin

14) Specialyrkesexamen för fotograf

15) Specialyrkesexamen för tapetserarmästare

3 kap.

DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET

A) Yrkesinriktade grundexamina

1) Grundexamen inom företagsekonomi

i) Kompetensområdet för kundbetjäning och försäljning

ii) Kompetensområdet för ekonomi- och kontorsservice

iii) Kompetensområdet för informations- och bibliotekstjänst

2) Grundexamen i affärsverksamhet

B) Yrkesexamen

1) Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen

2) Yrkesexamen inom finansbranschen

3) Yrkesexamen inom fastighetsförvaltning

4) Yrkesexamen inom fastighetsförmedling

5) Yrkesexamen i affärsverksamhet

6) Yrkesexamen för arbete som teamledare

7) Yrkesexamen inom marknadsföringskommunikation

8) Yrkesexamen i försäljning

9) Yrkesexamen för sekreterare

10) Yrkesexamen i ekonomiförvaltning

11) Yrkesexamen inom tullbranschen

12) Yrkesexamen inom utrikeshandeln

13) Yrkesexamen inom informationsförmedling och logistiska tjänster

14) Yrkesexamen för expeditionsvakt

15) Yrkesexamen för företagare

C) Specialyrkesexamen

1) Specialyrkesexamen inom fastighetsförvaltning

2) Specialyrkesexamen i ledarskap

3) Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning

4) Specialyrkesexamen för föreståndare inom handeln

5) Specialyrkesexamen i affärsverksamhet

6) Specialyrkesexamen inom marknadsföringskommunikation

7) Specialyrkesexamen för matmästare

8) Specialyrkesexamen i ekonomi- och personalförvaltning

9) Specialyrkesexamen inom utrikeshandeln

10) Specialyrkesexamen för informationsförmedling och logistiska tjänster

11) Specialyrkesexamen i företagsledning

12) Specialyrkesexamen för företagsrådgivare

4 kap.

DET NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

A) Yrkesinriktade grundexamina

1) Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik

i) Kompetensområdet för användarstöd

ii) Kompetensområdet för programmering

B) Yrkesexamina

1) Yrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik

C) Specialyrkesexamen

1) Specialyrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik

5 kap.

TEKNIK OCH KOMMUNIKATION

A) Yrkesinriktade grundexamina

1) Grundexamen inom bilbranschen

i) Kompetensområdet för bilplåtslagning

ii) Kompetensområdet för billackering

iii) Kompetensområdet för bilförsäljning

iv) Kompetensområdet för bilteknik

v) Kompetensområdet för reparation av motordrivna småmaskiner

vi) Kompetensområdet för reservdelsförsäljning

2) Grundexamen inom livsmedelsbranschen

i) Kompetensområdet för livsmedelsteknologi

ii) Kompetensområdet för bageribranschen

iii) Kompetensområdet för köttbranschen

iv) Kompetensområdet för mejeribranschen

3) Grundexamen inom gruvbranschen

4) Grundexamen i ur- och mikromekanik

i) Kompetensområdet för urbranschen

ii) Kompetensområdet för mikromekanik

5) Grundexamen inom fastighetsservice

i) Kompetensområdet för fastighetsskötsel

ii) Kompetensområdet för lokalvård

6) Grundexamen inom maskin- och produktionsteknik

i) Kompetensområdet för installation och automation

ii) Kompetensområdet för produktionsteknik

iii) Kompetensområdet för gjuteriteknik

7) Grundexamen inom laboratoriebranschen

8) Grundexamen i flygledning

9) Grundexamen i flygplansmekanik

i) Kompetensområdet för flygteknik

ii) Kompetensområdet för flygplansmekanik

10) Grundexamen i logistik

i) Kompetensområdet för transportservice

ii) Kompetensområdet för flygplatsservice

iii) Kompetensområdet för lagerservice

11) Grundexamen inom lantmäteribranschen

12) Grundexamen inom mediebranschen

i) kompetensområdet för audiovisuell kommunikation

ii) kompetensområdet för publikationsproduktion

iii) Kompetensområdet för visuell framställning

iv) kompetensområdet för tryckeriproduktion

v) Kompetensområdet för grafisk kommunikation

13) Grundexamen i sjöfart

i) Kompetensområdet för däcks- och maskinreparationer

ii) Kompetensområdet för däcksbefäl

iii) Kompetensområdet för maskinbefäl

iv) Kompetensområdet för eldrift

14) Grundexamen i plast- och gummiteknik

i) Kompetensområdet för gummiteknik

ii) Kompetensområdet för plastteknik

15) Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen

i) Kompetensområdet för golvläggning

ii) Kompetensområdet för ytbehandling av metallprodukter

iii) Kompetensområdet för ytbehandling av trävaror

iv) Kompetensområdet för byggnadsmåleri

v) Kompetensområdet för ytbehandling inom byggbranschen

vi) Kompetensområdet för industriell ytbehandling

vii) Kompetensområdet för produktmålning

16) Grundexamen inom processindustrin

i) Kompetensområdet för bioteknik

ii) Kompetensområdet för kemisk teknik

iii) Kompetensområdet för kemisk industri

iv) Kompetensområdet för skivindustrin

v) Kompetensområdet för metallförädling

vi) Kompetensområdet för pappersindustrin

vii) Kompetensområdet för sågindustrin

viii) Kompetensområdet för gjuteriteknik

17) Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

i) Kompetensområdet för fastighetsskötsel

ii) Kompetensområdet för hemarbetsservice

iii) Kompetensområdet för lokaltjänster

18) Grundexamen inom träbranschen

19) Grundexamen inom träindustrin

i) Kompetensområdet för träskiveindustrin

ii) Kompetensområdet för träbyggnadsindustrin

iii) Kompetensområdet för snickeriindustrin

iv) Kompetensområdet för sågindustrin

20) Grundexamen inom byggnadsbranschen

i) Kompetensområdet för stenbranschen

ii) Kompetensområdet för markanläggning

iii) Kompetensområdet för schaktningsmaskintransport

iv) Kompetensområdet för husbyggnad

21) Grundexamen inom el- och automationsbranschen

22) Grundexamen inom el- och automationsteknik

23) Grundexamen i husteknik

i) Kompetensområdet för isolering och montering av byggnadsplåt

ii) Kompetensområdet för ventilationsmontering

iii) Kompetensområdet för kylmontering

iv) Kompetensområdet för rörmontering

24) Grundexamen i teknisk planering

25) Grundexamen inom textil- och beklädnadsbranschen

i) Kompetensområdet för skobranschen

ii) Kompetensområdet för textilvård

iii) Kompetensområdet för textilteknik

iv) Kompetensområdet för beklädnad

26) Grundexamen inom textil- och modebranschen

i) Kompetensområdet för skobranschen

ii) Kompetensområdet för modistbranschen

iii) Kompetensområdet för textilbranschen

iv) Kompetensområdet för textilvård

v) Kompetensområdet för beklädnadsbranschen

vi) Kompetensområdet för skrädderibranschen

27) Grundexamen i datateknik och datakommunikationsteknik

28) Grundexamen inom säkerhetsbranschen

29) Grundexamen i båtbyggnad

30) Grundexamen inom båtbyggnadsbranschen

31) Grundexamen inom tapetsering och inredning

i) Kompetensområdet för inredning

ii) Kompetensområdet för tapetsering

B) Yrkesexamina

1) Yrkesexamen inom fordonsbranschen

2) Yrkesexamen för fordonskranförare

3) Yrkesexamen för yrkesdykare (en del av examen utgörs av examen för lättdykare)

4) Yrkesexamen för arbetsledning inom bil- och transportbranschen

5) Yrkesexamen för automationsmontör

6) Yrkesexamen för karosseri- och bilplåtsmekaniker

7) Yrkesexamen för billackerare

8) Yrkesexamen för bilförsäljare

9) Yrkesexamen för livsmedelsförädlare

10) Yrkesexamen i livsmedelsförädling

11) Yrkesexamen inom livsmedelsindustrin

12) Yrkesexamen inom energibranschen

13) Yrkesexamen för personbilsmekaniker

14) Yrkesexamen för hissmontör

15) Yrkesexamen för ventilationsmontör

16) Yrkesexamen för rengörare av ventilationssystem

17) Yrkesexamen inom skobranschen

18) Yrkesexamen inom gruvbranschen

19) Yrkesexamen för fjärrvärmemontör

20) Yrkesexamen i fastighetsservice

21) Yrkesexamen för installatör av säkerhetsanordningar i spårbunden trafik

22) Yrkesexamen inom stenbranschen

23) Yrkesexamen för stenarbetare

24) Yrkesexamen för konditor

25) Yrkesexamen i maskinmontering och underhåll

26) Yrkesexamen för maskinmontör

27) Yrkesexamen för verkstadsmekaniker

28) Yrkesexamen för korrosionsskyddsmålare

29) Yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner

30) Yrkesexamen inom transportbranschen

31) Yrkesexamen inom gummibranschen

32) Yrkesexamen inom underhåll

33) Yrkesexamen för kylmontör

34) Yrkesexamen inom laboratorie- och mätningsbranschen

35) Yrkesexamen inom skeppsbyggnadsbranschen

36) Yrkesexamen i glaskeramik

37) Yrkesexamen inom lasthantering

38) Yrkesexamen för golvläggare

39) Yrkesexamen inom väsk- och läderbranschen

40) Yrkesexamen inom bageribranschen

41) Yrkesexamen inom bageriindustrin

42) Yrkesexamen för bagare

43) Yrkesexamen i flygplatsservice

44) Yrkesexamen i flygplansmekanik

45) Yrkesexamen inom plåtslagar- och svetsningsbranschen

46) Yrkesexamen inom skivbranschen

47) Yrkesexamen för köttförädlare

48) Yrkesexamen i köttkontroll

49) Yrkesexamen inom köttindustrin

50) Yrkesexamen för busschaufför

51) Yrkesexamen för låssmed

52) Yrkesexamen för värmeanläggningsinstallatör

53) Yrkesexamen för målare

54) Yrkesexamen inom lantmäteribranschen

55) Yrkesexamen inom markanläggningsbranschen

56) Yrkesexamen för mjölkförädlare

57) Yrkesexamen inom mediebranschen

58) Yrkesexamen inom meijeriindustrin

59) Yrkesexamen i sjöfart

60) Yrkesexamen för mätare och kalibrerare

61) Yrkesexamen för plastmekaniker

62) Yrkesexamen för skogsmaskinsmontör

63) Yrkesexamen för läderberedare

64) Yrkesexamen för sotare

65) Yrkesexamen i servicelogistik

66) Yrkesexamen för småmaskinsinstallatör

67) Yrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen

68) Yrkesexamen inom processindustrin

69) Yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

70) Yrkesexamen för rörmontör

71) Yrkesexamen inom träbranschen

72) Yrkesexamen i biltransport av trävaror

73) Yrkesexamen inom träindustrin

74) Yrkesexamen för byggnadsplåtslagare

75) Yrkesexamen inom branschen för byggnadsprodukter

76) Yrkesexamen för tungmaterielsmekaniker

77) Yrkesexamen i underhåll av järnvägsmateriel

78) Yrkesexamen inom däckbranschen

79) Yrkesexamen inom sågbranschen

80) Yrkesexamen för planeringsassistent

81) Yrkesexamen för elmontör

82) Yrkesexamen inom el- och automationsbranschen

83) Yrkesexamen inom elindustrin

84) Yrkesexamen för elnätsmontör

85) Yrkesexamen inom husbyggnadsbranschen

86) Yrkesexamen i husteknik

87) Yrkesexamen för teknisk isolerare

88) Yrkesexamen inom textilbranschen

89) Yrkesexamen i textilvård

90) Yrkesexamen inom textil- och modebranschen

91) Yrkesexamen för industriytbehandlare

92) Yrkesexamen för rörmontör inom industrin

93) Yrkesexamen i datateknik och datakommunikationsteknik

94) Yrkesexamen i produktionsteknik

95) Yrkesexamen för körsnär

96) Yrkesexamen inom säkerhetsbranschen

97) Yrkesexamen för vindkraftsmontör

98) Yrkesexamen för verktygstillverkare

99) Yrkesexamen inom beklädnadsbranschen

100) Yrkesexamen för framställare av gjutmodeller

101) Yrkesexamen för reservdelsförsäljare

102) Yrkesexamen inom lagerbranschen

103) Yrkesexamen för väktare

104) Yrkesexamen inom båtbyggnadsbranschen

105) Yrkesexamen inom vattenförsörjning

106) Yrkesexamen för operatör vid kraftverk

107) Yrkesexamen för kombinationsfordonsförare

108) Yrkesexamen inom miljöbranschen

109) Yrkesexamen i miljövård

C) Specialyrkesexamina

1) Specialyrkesexamen inom fordonsbranschen

2) Specialyrkesexamen för försäljare inom bilbranschen

3) Specialyrkesexamen för arbetsledning inom bilbranschen

4) Specialyrkesexamen för karosseri- och bilplåtsmästare

5) Specialyrkesexamen för billackerarmästare

6) Specialyrkesexamen för automationsövermontör

7) Specialyrkesexamen för bilmekaniker

8) Specialyrkesexamen inom livsmedelsbranschen

9) Specialyrkesexamen i livsmedelsteknik

10) Specialyrkesexamen inom energibranschen

11) Specialyrkesexamen för svetsarmästare

12) Specialyrkesexamen för ventilationsmontör

13) Specialyrkesexamen inom skobranschen

14) Specialyrkesexamen för fjärrvärmeövermontör

15) Specialyrkesexamen i fastighetsservice

16) Specialyrkesexamen för konditormästare

17) Specialyrkesexamen i maskinmontering och underhåll

18) Specialyrkesexamen för maskinmontörsmästare

19) Specialyrkesexamen för verkstadsmästare

20) Specialyrkesexamen inom underhåll

21) Specialyrkesexamen för kylmästare

22) Specialyrkesexamen inom skeppsbyggnadsbranschen

23) Specialyrkesexamen för fartygselmästare

24) Specialyrkesexamen inom lasthantering

25) Specialyrkesexamen för golvmästare

26) Specialyrkesexamen för väsk- och lädermästare

27) Specialyrkesexamen inom bageribranschen

28) Specialyrkesexamen för bagarmästare

29) Specialyrkesexamen i flygplansmekanik

30) Specialyrkesexamen för skivmästare

31) Specialyrkesexamen för plåtarbetsmästare

32) Specialyrkesexamen för trafikförman

33) Specialyrkesexamen för trafiklärare

34) Specialyrkesexamen för låssmedsmästare

35) Specialyrkesexamen för målarmästare

36) Specialyrkesexamen inom markanläggningsbranschen

37) Specialyrkesexamen inom mediebranschen

38) Specialyrkesexamen i plastteknik

39) Specialyrkesexamen för läderberedarmästare

40) Specialyrkesexamen för sotarmästare

41) Specialyrkesexamen i servicelogistik

42) Specialyrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen

43) Specialyrkesexamen för ytbehandlingsmästare

44) Specialyrkesexamen inom processindustrin

45) Specialyrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

46) Specialyrkesexamen för rörmontör

47) Specialyrkesexamen inom träindustrin

48) Specialyrkesexamen inom träbranschen

49) Specialyrkesexamen för arbetsledningen inom byggnadsbranschen

50) Specialyrkesexamen för arbetsplatschef inom byggnadsbranschen

51) Specialyrkesexamen för byggnadsplåtslagarmästare

52) Specialyrkesexamen i byggproduktion

53) Specialyrkesexamen för sågmästare

54) Specialyrkesexamen inom el- och automationsbranschen

55) Specialyrkesexamen inom elnätsbranschen

56) Specialyrkesexamen för elövermontör

57) Specialyrkesexamen inom husbyggnadsbranschen

58) Specialyrkesexamen i husteknik

59) Specialyrkesexamen i teknik

60) Specialyrkesexamen inom textilbranschen

61) Specialyrkesexamen i textilvård

62) Specialyrkesexamen inom textil- och modebranschen

63) Specialyrkesexamen i arbetsledning inom industrin

64) Specialyrkesexamen i datateknik och datakommunikationsteknik

65) Specialyrkesexamen i produktionsteknik

66) Specialyrkesexamen i produktutvecklingsarbete

67) Specialyrkesexamen för körsnärsmästare

68) Specialyrkesexamen för säkerhetsvakt

69) Specialyrkesexamen för verktygsmästare

70) Specialyrkesexamen inom beklädnadsbranschen

71) Specialyrkesexamen för gjutmodellmästare

72) Specialyrkesexamen inom lagerbranschen

73) Specialyrkesexamen inom båtbyggnadsbranschen

74) Specialyrkesexamen för kraftverksbranschen

75) Specialyrkesexamen inom miljöbranschen

6 kap.

NATURBRUK OCH MILJÖOMRÅDET

A) Yrkesinriktade grundexamina

1) Grundexamen inom hästhushållning

2) Grundexamen i fiskeri

3) Grundexamen i natur och miljö

i) Kompetensområdet för natur

ii) Kompetensområdet för renskötsel

iii) Kompetensområdet för miljö

4) Grundexamen inom lantbruksbranschen

i) Kompetensområdet för djurskötsel

ii) Kompetensområdet för lantbruksteknologi

iii) Kompetensområdet för lantbruk

iv) Kompetensområdet för pälsdjursuppfödning

5) Grundexamen inom skogsbranschen

i) Kompetensområdet för produktion av skogsenergi

ii) Kompetensområdet för montering av skogsmaskiner

iii) Kompetensområdet för körning av skogsmaskiner

iv) Kompetensområdet för skogsbruk

6) Grundexamen inom trädgårdsbranschen

i) Kompetensområdet för blomster- och trädgårdshandel

ii) Kompetensområdet för trädgårdsproduktion

iii) Kompetensområdet för grönsektorn

7) Grundexamen i trädgårdsskötsel

i) Kompetensområdet för blomster- och trädgårdshandel

ii) Kompetensområdet för trädgårdsproduktion

iii) Kompetensområdet för grönsektorn

B) Yrkesexamina

1) Yrkesexamen för arborist

2) Yrkesexamen inom bioenergibranschen

3) Yrkesexamen i djurskötsel

4) Yrkesexamen för djurskötare

5) Yrkesexamen för vildmarks- och naturguide

6) Yrkesexamen för florist

7) Yrkesexamen för skötare av golfbana

8) Yrkesexamen för hästtränare

9) Yrkesexamen inom hästhushållning

10) Yrkesexamen för fiskförädlare

11) Yrkesexamen för fiskodlare

12) Yrkesexamen för fiskeguide

13) Yrkesexamen i fiskeri

14) Yrkesexamen för hovslagare

15) Yrkesexamen inom branschen för naturprodukter

16) Yrkesexamen inom naturbranschen

17) Yrkesexamen inom lantbruksbranschen

18) Yrkesexamen för lantbruksmaskinmontör

19) Yrkesexamen för biodlare

20) Yrkesexamen inom skogsbranschen

21) Yrkesexamen för skogsmaskinsförare

22) Yrkesexamen för företagare inom skogsbruk

23) Yrkesexamen inom renhushållning

24) Yrkesexamen inom trädgårdsbranschen

25) Yrkesexamen för ridlärare

26) Yrkesexamen för seminolog

27) Yrkesexamen för skötsel av och omsorg om produktionsdjur

28) Yrkesexamen för grönsektorn

29) Yrkesexamen i gröninredning

30) Yrkesexamen inom vinproduktion

31) Yrkesexamen för odlare

32) Yrkesexamen för odlingsträdgårdsmästare

C) Specialyrkesexamina

1) Specialyrkesexamen i djurskötsel

2) Specialyrkesexamen för floristmästare

3) Specialyrkesexamen för golfbanemästare

4) Specialyrkesexamen inom hästhushållning

5) Specialyrkesexamen i fiskeri

6) Specialyrkesexamen för skötare av försöksdjur

7) Specialyrkesexamen inom naturbranschen

8) Specialyrkesexamen inom branschen för naturprodukter

9) Specialyrkesexamen för kartläggare av naturen

10) Specialyrkesexamen i utveckling av landsbygden

11) Specialyrkesexamen i vattenhushållning på landsbygden

12) Specialyrkesexamen inom lantbruksbranschen

13) Specialyrkesexamen inom skogsbranschen

14) Specialyrkesexamen för skogsmästare

15) Specialyrkesexamen i virkesdrivning

16) Specialyrkesexamen inom trädgårdsbranschen

17) Specialyrkesexamen för ridlärare

18) Specialyrkesexamen för viltmästare

19) Specialyrkesexamen för stallmästare

20) Specialyrkesexamen för farmarmästare

21) Specialyrkesexamen för grönsektorn

7 kap.

SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET

A) Yrkesinriktade grundexamina

1) Grundexamen i tandteknik

2) Grundexamen inom hårbranschen

3) Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen

i) Kompetensområdet för hårvård och styling

ii) Kompetensområdet för hudvård

iii) Kompetensområdet för skönhetsvård och produktrådgivning

iv) Kompetensområdet för skäggformning

4) Grundexamen inom skönhetsbranschen

i) Kompetensområdet för specialhudvård och vård med hudvårdsapparater

ii) Kompetensområdet för skönhetsvård och produktrådgivning

5) Grundexamen i idrott

6) Grundexamen inom läkemedelsbranschen

i) Kompetensområdet för apoteksbranschen

ii) Kompetensområdet för läkemedelsbranschen

7) Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

i) Kompetensområdet för kundbetjäning och informationshantering

ii) Kompetensområdet för akutvård

iii) Kompetensområdet för fotvård

iv) Kompetensområdet för rehabilitering

v) Kompetensområdet för vård och pedagogisk verksamhet för barn och unga

vi) Kompetensområdet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård

vii) Kompetensområdet för sjukvård och omsorg

viii) Kompetensområdet för munhälsovård

ix) Kompetensområdet för arbete med personer med funktionsnedsättning

x) Kompetensområdet för äldreomsorg

8) Grundexamen i instrumentvård

B) Yrkesexamina

1) Yrkesexamen för massör

2) Yrkesexamen i massage

3) Yrkesexamen inom hårbranschen

4) Yrkesexamen i fotvård

5) Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda

6) Yrkesexamen i gipsning

7) Yrkesexamen i idrott

8) Yrkesexamen i idrott och träning

9) Yrkesexamen i skötsel av idrottsanläggningar

10) Yrkesexamen för idrottsanläggningsföreståndare

11) Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

12) Yrkesexamen för obduktionspreparator

13) Yrkesexamen för familjedagvårdare

14) Yrkesexamen i arbete bland missbrukare

15) Yrkesexamen inom hälsovårdsbranschen

16) Yrkesexamen för tränare

17) Yrkesexamen för instrumentskötare

C) Specialyrkesexamina

1) Specialyrkesexamen för massör

2) Specialyrkesexamen i massage

3) Specialyrkesexamen inom hårbranschen

4) Specialyrkesexamen inom hår- och skönhetsbranschen

5) Specialyrkesexamen i immobilisationsvård

6) Specialyrkesexamen inom skönhetsbranschen

7) Specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda

8) Specialyrkesexamen för gipsningsmästare

9) Specialyrkesexamen i rehabiliterings- stöd- och handledningstjänster

10) Specialyrkesexamen i skötsel av idrottsanläggningar

11) Specialyrkesexamen för idrottsanläggningsmästare

12) Specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

13) Specialyrkesexamen för synrehabiliteringshandledare

14) Specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade

15) Specialyrkesexamen i arbetslivsträning

16) Specialyrkesexamen i träning

17) Specialyrkesexamen för tränare

18) Specialyrkesexamen i äldreomsorg

19) Specialyrkesexamen för instrumentskötare

8 kap.

TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMIBRANSCHEN

A) Yrkesinriktade grundexamina

1) Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen

i) Kompetensområdet för kundservice

ii) Kompetensområdet för hotellservice

iii) Kompetensområdet för matservice

2) Grundexamen i hemarbets- och rengöringsservice

i) Kompetensområdet för hemarbetsservice

ii) Kompetensområdet för rengöringsservice

3) Grundexamen inom turismbranschen

i) Kompetensområdet för inkvarteringsbranschen

ii) Kompetensområdet försäljning av turismservice och informationstjänst

iii) Kompetensområdet för turismservice

4) Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen

i) Kompetensområdet för kundservice

ii) Kompetensområdet för matservice

B) Yrkesexamina

1) Yrkesexamen för hotellreceptionist

2) Yrkesexamen i hemarbetsservice

3) Yrkesexamen för anstaltsvårdare

4) Yrkesexamen i programtjänster för turism

5) Yrkesexamen i turismservice

6) Yrkesexamen för guide

7) Yrkesexamen i guideservice

8) Yrkesexamen för restaurangkock

9) Yrkesexamen i kundservice på restaurang

10) Yrkesexamen i matservice

11) Yrkesexamen för kock i storhushåll

12) Yrkesexamen för servitör

C) Specialyrkesexamina

1) Specialyrkesexamen för barmästare

2) Specialyrkesexamen för dietkock

3) Specialyrkesexamen i tjänster för specialkost

4) Specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen

5) Specialyrkesexamen i chefskap inom inkvarterings- och kosthållsbranschen

6) Specialyrkesexamen för städtekniker

7) Specialyrkesexamen för ledare av städningsarbete

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.