123/2017

Helsingfors den 23 februari 2017

Statsrådets förordning om ändring av 20 § i förordningen om användning av fordon på väg

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) 20 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 47/2017, som följande

20 §
Massa på axel och boggi

2. När en bil framförs på väg får den massa som belastar en boggi inte överskrida följande värden:

a) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är mindre än 1,0 meter 11,5 t

b) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,0 meter men mindre än 1,3 meter 16 t

c) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter 18 t

d) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter och varje drivaxel är försedd med parhjul och massan inte överstiger 9,5 ton på någon axel 19 t

e) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter och driv- axel är försedd med parhjul och luftfjädring eller den är försedd med fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring 20 t

f) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter och boggins vardera axel är försedd med parhjul och luftfjädring eller axlarna är försedda med fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring eller om boggins vardera axel är drivande och försedd med parhjul och massan inte överstiger 10,5 ton på någon axel 21 t

g) treaxlad boggi, om avståndet mellan axlarna är mindre än 1,3 meter 21 t

h) treaxlad boggi, om avståndet mellan axlarna är minst 1,3 meter 24 t

i) treaxlad boggi, om avståndet mellan axlarna är minst 1,3 meter och om minst två av boggins axlar är försedda med parhjul 27 tDenna förordning träder i kraft den 1 mars 2017.

Helsingfors den 23 februari 2017

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Jorma Hörkkö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.