100/2017

Helsingfors den 9 februari 2017

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om de allmänna villkoren för lån som ges av statens kärnavfallshanteringsfonds tillgångar

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om de allmänna villkoren för lån som ges av statens kärnavfallshanteringsfonds tillgångar (83/2010) 2 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 245/2014, som följer:

2 §
Ränta

På lån som ur statens kärnavfallshanteringsfond har givits en avfallshanteringsskyldig, dennes aktieägare eller staten uttas, oberoende av lånetiden, en ränta som motsvarar Euriborräntan för tolv månader, dock alltid minst 0 procent, förhöjd med 0,5 procentenheter. Räntan justeras årligen.Denna förordning träder i kraft den 28 februari 2017.

Helsingfors den 9 februari 2017

Näringsminister
Mika Lintilä

Regeringssekreterare
Christina Snellman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.