96/2017

Helsingfors den 9 februari 2017

Statsrådets förordning om uppgifterna i den redovisning som avses i 9 a § i partilagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 9 a § 3 mom. i partilagen (10/1969), sådant det lyder i lag 683/2010:

1 §

Den redovisning som ett parti och en förening som avses i understödsbeslutet ska lägga fram enligt 9 a § 1 mom. i partilagen (10/1969) ska innehålla de uppgifter som förutsätts i bilagan till denna förordning.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2017.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om uppgifterna i den redovisning som avses i 9 a § i partilagen (88/2011).

Denna förordning tillämpas första gången på redovisningen av användningen av det understöd som beviljats för år 2016.

Helsingfors den 9 februari 2017

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Överinspektör
Heini Huotarinen

Bilaga: SRf om uppgifterna i den redovisning som avses i 9 a § i partilagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.