60/2017

Helsingfors den 27 januari 2017

Lag om ändring av lagen om Skatteförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) en ny 34 §, i stället för den 34 § som upphävts genom lag 881/2012, som följer:

34 §
Förvaring av handlingar som gäller ändringssökande

Efter att besvär har avgjorts sänder förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen handlingarna till Skatteförvaltningen för förvaring.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2017.

RP 237/2016
FiUB 34/2016
RSv 255/2016

Helsingfors den 27 januari 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.