40/2017

Helsingfors den 24 januari 2017

Finansministeriets förordning om jubileumsmynt för Finlands presidenter 2017

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. i lagen om mynt (216/1998), sådant det lyder i lag 378/2002:

1 §

År 2017 präglas jubileumsmynt med valören 5 euro med temat Finlands presidenter och med Risto Heikki Ryti, Carl Gustaf Emil Mannerheim, Juho Kusti Paasikivi och Urho Kaleva Kekkonen som motiv.

2 §

Jubileumsmyntens mittparti är av kopparnickel av vars vikt 75 procent är koppar och 25 procent nickel. Ringen som omger mittpartiet är av aluminiumbrons av vars vikt 92 procent är koppar, 6 procent aluminium och 2 procent nickel. Halterna får variera med högst ± 10 promilleenheter.

3 §

Varje jubileumsmynts diameter är 27,25 ± 0,1 millimeter och dess vikt 9,8 ± 0,4 gram.

Högst 5 procent av mynten får till diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter.

4 §

Bilderna och inskrifterna på de plana ytorna av jubileumsmynten är placerade så att vardera sidan av mynten är på rätt led då mynten vänds som ett bokblad.

På myntens valörsida finns myntutformarens släktnamnsinitial L och Ab Myntverket i Finlands logotyp.

5 §

Valörsidan på jubileumsmynten för Finlands presidenter är likadan och framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

Bakgrunden på myntens valörsida utgörs av ett finskt åkerlandskap. I mitten av landskapet finns en öppen bok, på vars sidor avbildas en urban, byggd miljö med industrianläggningar och hus. Texten SUOMI löper i bågform längs myntets vänstra kant, texten FINLAND i bågform i mitten av myntets övre kant och årtalet 2017 i bågform längs myntets högra kant. Valörbeteckningen 5 EURO löper i bågform i mitten av myntets nedre kant.

6 §

Teckensidan på jubileumsmyntet för Finlands presidenter med temat Risto Heikki Ryti framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På myntets teckensida finns ett porträtt av Risto Heikki Ryti som tittar åt höger. Texten RISTO HEIKKI RYTI 1889 — 1956 löper längs myntets kant runt porträttet.

7 §

Teckensidan på jubileumsmyntet för Finlands presidenter med temat Carl Gustaf Emil Mannerheim framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På myntets teckensida finns ett porträtt av Carl Gustaf Emil Mannerheim som tittar åt höger. Texten CARL GUSTAF EMIL MANNERHEIM 1867 — 1951 löper längs myntets kant runt porträttet.

8 §

Teckensidan på jubileumsmyntet för Finlands presidenter med temat Juho Kusti Paasikivi framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På myntets teckensida finns ett porträtt av Juho Kusti Paasikivi som tittar åt vänster. Texten JUHO KUSTI PAASIKIVI 1870 — 1956 löper längs myntets kant runt porträttet.

9 §

Teckensidan på jubileumsmyntet för Finlands presidenter med temat Urho Kaleva Kekkonen framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På myntets teckensida finns ett porträtt av Urho Kaleva Kekkonen som tittar åt vänster. Texten URHO KALEVA KEKKONEN 1900 — 1986 löper längs myntets kant runt porträttet.

10 §

En del av jubileumsmynten är specialpräglade, varvid botten är spegelblank och figurens yta matt.

11 §

Denna förordning träder i kraft den 3 februari 2017.

Helsingfors den 24 januari 2017

Finansminister
Petteri Orpo

Konsultativ tjänsteman
Anna Hyvärinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.