22/2017

Helsingfors den 12 januari 2017

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet (405/2003) 2 §, sådan den lyder i förordning 494/2016, som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och organ som hör till ministeriets ansvarsområde

Till ministeriets ansvarsområde hör

1) Trafikverket,

2) Trafiksäkerhetsverket,

3) Kommunikationsverket,

4) Meteorologiska institutet,

5) Finrail Oy, och

6) Trafikskyddet.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

Helsingfors den 12 januari 2017

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Rita Linna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.