3/2017

Helsingfors den 12 januari 2017

Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2017 i de enskilda kommunerna

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 14 § i lagen om skatteredovisning (532/1998), sådant detta lagrum lyder i lag 655/2015:

1 §
Tillämpningsområde

Vid beräkningen av de enskilda kommunernas utdelning för skatteåret 2017, som enligt 13 § i lagen om skatteredovisning (532/1998) ska tillämpas vid redovisningen av samfundsskatt, iakttas bestämmelserna i denna förordning.

2 §
Utdelningen för skatteåret 2017

Utdelningen för skatteåret 2017 enligt 13 § i lagen om skatteredovisning beräknas som medelvärdet av den totala utdelning som beräknats på basis av uppgifterna för skatteåren 2014 och 2015.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 16 januari 2017.

Förordningen tillämpas första gången på den redovisning av samfundsskatt som görs i januari 2017.

Helsingfors den 12 januari 2017

Finansminister
Petteri Orpo

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.