2/2017

Helsingfors den 5 januari 2017

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om televisions- och radioverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om televisions- och radioverksamhet (1245/2014) 9, 11 och 12 § som följer:

9 §

Den kalkylerade referenskostnaden per programtimme för ljud- och textningstjänsten för åren 2017 och 2018 är

1) 70 euro för införande av ljud i programutbud,

2) 440 euro för införande av textning i program som är på finska eller svenska.

11 §

Ljud- och textningstjänstens andel av kalenderårets programtimmar ska i fråga om programutbud enligt 8 § som sänds med stöd av en riksomfattande programkoncession vara följande:

År Textningstjänstens andel av programtimmarna, program på finska eller svenska Ljudtjänstens andel av programtimmarna, andra än program på finska eller svenska
2017 50 % 50 %
2018 50 % 50 %
12 §

Textningstjänstens andel av kalenderårets programtimmar ska i fråga om allmännyttiga programutbud vara 100 % åren 2017 och 2018.

I fråga om direktsändningar som hör till det allmännyttiga programutbudet kan textningstjänsten åren 2017 och 2018 levereras i samband med en reprissändning. Den repris till vilken textningen fogats ska sändas på en för allmänheten ändamålsenlig sändningstid inom ett dygn efter direktsändningen samt visas på beställ-tv så snart som möjligt efter det att textningen är klar.


Denna förordning träder i kraft den 9 januari 2017.

Helsingfors den 5 januari 2017

Kommunikationsminister
Anne Berner

Konsultativ tjänsteman
Tanja Müller

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.