Ursprungliga författningar: 2017

1161/2017
Livsmedelssäkerhetsverkets beslut om ändring av inrättat restriktionszon på grund av infektiös hematopoietisk nekros (IHN)
1160/2017
Kyrkomötets beslut om ändring av 11 § i kyrkoordningen för ortodoxa kyrkan
1159/2017
Beslut om ändring av 8 § i Tullens arbetsordning
1158/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets arbetsordning
1157/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Naturresursinstitutets avgiftsbelagda prestationer
1156/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1155/2017
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag
1154/2017
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om social- och hälsovårdsministeriet
1153/2017
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad
1152/2017
Statsrådets förordning om understöd som beviljas för investerings- och utvecklingsprojekt inom cirkulär ekonomi
1151/2017
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.