1529/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Lag om temporär ändring av 92 § i inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 92 § i inkomstskattelagen (1535/1992) temporärt en ny 18 punkt, i stället för den 18 punkt som upphävts genom lag 946/2008, som följer:

92 §
Skattefria sociala förmåner

Skattepliktig inkomst är inte


18) basinkomst enligt lagen om försök med basinkomst (1528/2016),Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017 och gäller till och med den 31 december 2018.

RP 215/2016
ShUB 42/2016
RSv 243/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.