1381/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om uttagande av avvikande läkemedelsspecifik självrisk

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om uttagande av avvikande läkemedelsspecifik självrisk (337/2015) 1 § som följer:

1 §

En förutsättning för att en avvikande läkemedelsspecifik självrisk enligt 5 kap. 9 a § 1 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004) tas ut är att det är fråga om

1) att ersätta läkemedel som innehåller klozapin, peritonealdialysvätska eller medicinskt syre, eller att ersätta sådana läkemedelspreparat som på grund av läkemedelspreparatets hållbarhet eller andra farmaceutiska egenskaper eller i enlighet med 5 kap. 9 § 5 mom. i sjukförsäkringslagen på grund av priset måste expedieras i flera satser, eller

2) att ersätta läkemedel som expedieras dosdispenserade, när

a) den försäkrades medicinering har kontrollerats i syfte att eliminera onödig medicinering, dubbel medicinering och medicinering med oönskade interaktioner,

b) en övergång till dosdispensering vid långvarig läkemedelsbehandling är medicinskt motiverad,

c) läkaren har gjort en anteckning om en övergång till dosdispensering på receptet,

d) sådana dosdispenserade läkemedel väljs vars pris per enhet är förmånligt och läkemedlen expedieras i satser som motsvarar två veckors behandling, om det inte finns grundad anledning att förfara på annat sätt,

3) att ersätta sådana läkemedelspreparat som av terapeutiska skäl ska expedieras i flera satser i enlighet med läkemedelsförskrivarens prövning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 21 december 2016

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Konsultativ tjänsteman
Kirsi Päivänsalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.