1380/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Statsrådets förordning om ändring av 16 § i förordningen om användning av fordon på väg

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) rubriken för 16 § och

fogas till 16 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1243/2002, ett nytt 6 mom. som följer:

16 §
Däck på bilar och traktorer samt på släpvagnar och släpanordningar som dras med dem

6. På lastbilar och bussar och på personbilar med en totalmassa som är större än 3,5 ton samt på traktorer vars konstruktiva hastighet är högre än 60 kilometer per timme ska under december, januari och februari på drivaxlarna, med undantag för styrande drivaxlar, användas vinterdäck där slitbanans huvudspår har ett djup på minst 5,0 mm. På andra axlar samt på samtliga axlar på en släpvagn eller en släpanordning som dras med ett ovannämnt fordon ska under nämnda tid användas däck där slitbanans huvudspår har ett djup på minst 3,0 mm. Vinterdäck behöver inte användas vid en tillfällig högst 20 kilometer lång förflyttning i anslutning till tillverkning, import, reparation eller besiktning av eller handel med sådana fordon och inte heller på museifordon eller på ett sådant fordon för vilket vinterdäck inte finns att få. Ett reservdäck som används tillfälligt på grund av en däckskada behöver dock inte uppfylla förutsättningarna enligt detta moment.


Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2017.

Helsingfors den 21 december 2016

Kommunikationsminister
Anne Berner

Trafikråd
Kimmo Kiiski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.