1365/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet (310/2010) 2 §, sådan den lyder i förordning 732/2016, som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och andra organ som hör till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde

Till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde hör

1) universiteten och övningsskolorna vid dem,

2) yrkeshögskolorna,

3) Utbildningsstyrelsen och de statliga läroanstalter som hör till dess verksamhetsområde,

4) studentexamensnämnden,

5) Nationella centret för utbildningsutvärdering,

6) besvärsnämnden för studiestöd,

7) rättsskyddsnämnden för studerande,

8) Finlands Akademi,

9) Institutet för de inhemska språken,

10) Riksarkivet,

11) Depåbiblioteket,

12) Centret för konstfrämjande, konstrådet, de statliga konstkommissionerna och de regionala konstkommissionerna,

13) biblioteket för synskadade,

14) Museiverket,

15) förvaltningsnämnden för Sveaborg,

16) Nationella audiovisuella institutet,

17) bildprogramsnämnden,

18) Finlands Nationalopera,

19) Finlands Nationalteater,

20) Nationalgalleriet,

21) Finlands filmstiftelse,

22) CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy,

23) Hästinstitut Ab.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 21 december 2016

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Överdirektör
Riitta Kaivosoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.