1361/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Statsrådets förordning om ändring av 37 § i förordningen om statsbudgeten

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) 37 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 254/2004, som följer:

37 §

På den lönebokföring som ska föras över de löner, arvoden och pensioner som ämbetsverken eller inrättningarna betalar tillämpas vad som i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) och förordningen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (1355/2016) föreskrivs om en bokföringsskyldig betalares lönebokföring.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 21 december 2016

Finansminister
Petteri Orpo

Överinspektör
Henna Ritari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.