1325/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Lag om ändring av 119 § i lagen om ortodoxa kyrkan

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 119 § i lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006) ett nytt 3 mom. som följer:

119 §
Överföring av ansvaret för kyrkostyrelsen, stiftsförvaltningen och ortodoxa seminariet till kyrkan

Med avvikelse från bestämmelserna i 2 mom. om dimensioneringen av anslaget beaktas inte den uppskattade förändringen i kostnadsnivån 2017—2019 vid dimensioneringen av anslaget.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 247/2016
FvUB 23/2016
RSv 210/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.