1300/2016

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 21 december 2016

Lag om ändring av 11 § i lagen om Centret för konstfrämjande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Centret för konstfrämjande (657/2012) 11 § som följer:

11 §
Finansiering av främjande av konst

De anslag som behövs för finansiering av i denna lag avsedda konstfrämjande åtgärder anvisas centret i första hand av penningspelsbolagets avkastning enligt 17 § i lotterilagen (1047/2001).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 312/2016
FvUB 25/2016
RSv 240/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.