1292/2016

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 21 december 2016

Lag om ändring av 2 § i lotteriskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lotteriskattelagen (552/1992) 2 § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 784/2016, som följer:

2 §
Definitioner

Med lotteri avses

1) i 3 § i lotterilagen (1047/2001) avsedda penningspel och i 3 a § i lotterilagen avsedda andra lotterier samt tillhandahållande av sådana spelautomater och spelanordningar som avses i 56 § i lotterilagen för allmänheten,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 312/2016
FvUB 25/2016
RSv 240/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.