1270/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) en ny 33 a § som följer:

33 a §
Återbetalning av bostadsbidrag som utbetalats utan grund efter ett dödsfall

Om Folkpensionsanstalten till en bidragstagares konto i ett penninginstitut utan grund har betalat sådant bostadsbidrag för pensionstagare som hänför sig till tiden efter den månad då bidragstagaren avled, har Folkpensionsanstalten rätt att av penninginstitutet få återbetalning utan dödsboets samtycke och utan återkravsbeslut.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 120/2016
ShUB 25/2016
RSv 167/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.