1235/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Lag om ändring av 5 § i lagen om domstolsavgifter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om domstolsavgifter (1455/2015) 5 § 9 punkten som följer:

5 §
Avgiftsfria prestationer

Avgifter enligt denna lag tas inte ut


9) i ärenden enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016), lagen om missbrukarvård (41/1986) och mentalvårdslagen (1116/1990),Denna lag träder i kraft den 1 mars 2017.

RP 13/2016
ShUB 24/2016
RSv 168/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.