1208/2016

Helsingfors den 15 december 2016

Statsrådets förordning om ändring av 41 a § i reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i reglementet för statsrådet (262/2003) 41 a §, sådan den lyder i förordning 92/2012, som följer:

41 a §
Undertecknande av vissa handlingar

Regeringens berättelser och skrivelser till riksdagen undertecknas av den minister som varit ordförande för statsrådets allmänna sammanträde och kontrasigneras av den minister till vars ansvarsområde ärendet hör. Om ärendet hör till ansvarsområdet för den minister som varit ordförande för statsrådets allmänna sammanträde när beslut i ärendet fattades, kontrasigneras handlingen dock av föredraganden. Den gemensamma beslutshandling som görs upp över statsrådets allmänna sammanträde och som gäller regeringens propositioner samt statsrådets skrivelser, redogörelser och meddelanden undertecknas av den minister som varit ordförande för sammanträdet och kontrasigneras av protokollföraren.


Denna förordning träder i kraft den 2 februari 2017.

Helsingfors den 15 december 2016

Statsministerns ställföreträdare, utrikesminister
Timo Soini

Lagstiftningsråd
Sanna Helopuro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.