1065/2016

Helsingfors den 9 december 2016

Lag om ändring av 15 c § i lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 15 c § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådan paragrafen lyder i lag 363/2013, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

15 c §
Skyldighet för den som beställer byggtjänster att lämna uppgifter om entreprenaden

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas dock inte på tjänster som avser maskiner, utrustning eller inventarier som används för en särskild verksamhet som bedrivs på en fastighet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 110/2016
FiUB 13/2016
RSv 130/2016

Helsingfors den 9 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.