1051/2016

Helsingfors den 9 december 2016

Statsrådets förordning om begränsning av trålfiske efter strömming och vassbuk på Finska viken och centrala Östersjön år 2016

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § 1 mom. i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitiken (1048/2016):

1 §

Fiskefartyg som är registrerade i Finland får inte fiska strömming eller vassbuk med trål inom ICES-delområdena 22–27, 28.2 och 32 samt delområde 29 söder om breddgraden 59°47′N.

2 §

Förbudet som avses i 1 § gäller inte från den 17 december till och med den 22 december och inte fiske inom delområde 32 innanför Finlands baslinje.

Trålfiske som avses i 1 mom. ska om möjligt bedrivas så att strömmingens fångstandel för varje tråldrag är minst hälften av den sammanlagda fångsten av strömming och vassbuk.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 12 december 2016 och gäller till och med den 31 december 2016.

Helsingfors den 9 december 2016

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Fiskeriråd
Risto Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.