1044/2016

Åbo den 11 november 2016

Kyrkomötets beslut om ändring av 2 kap. 11 § i kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras 2 kap. 11 § i kyrkoordningen (1055/1993), sådant det lyder i kyrkomötets beslut 1163/2001, som följer:

2 kap.

Kyrkans heliga handlingar

11 §

Berättigad att delta i nattvarden är varje konfirmerad medlem av kyrkan.

Ett döpt barn som har undervisats om nattvardens betydelse får delta i nattvarden tillsammans med sina föräldrar, sin vårdnadshavare eller någon annan konfirmerad medlem som svarar för barnets kristna fostran. En döpt medlem av församlingen som deltar i konfirmandundervisningen kan efter att ha mottagit undervisning om nattvarden delta i nattvarden vid församlingens gemensamma gudstjänst tillsammans med sin konfirmandlärare.

Biskopsmötet bestämmer under vilka förutsättningar en döpt medlem av en annan kristen kyrka i enskilda fall kan delta i nattvarden.

Nattvarden kan utdelas även åt andra än kyrkans medlemmar som är sjuka eller i nöd och förstår dess innebörd.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2017.

Åbo den 11 november 2016

För kyrkomötet
Ärkebiskop Kari Mäkinen

Kyrkomötets generalsekreterare
Katri Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.