1043/2016

Helsingfors den 7 december 2016

Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets arbetsordning

I enlighet med utrikesministeriets beslut

upphävs i arbetsordningen för utrikesministeriet (550/2008) 88 a §, sådan den lyder i förordning 1321/2015,

ändras 25, 35 och 88 §, av dem 35 § sådan den lyder i förordning 1321/2015, samt

fogas till förordningen en ny 63 a § som följer:

25 §
Organisationen vid avdelningen för Afrika och Mellanöstern

Vid avdelningen för Afrika och Mellanöstern finns följande enheter:

1) Mellanöstern och Nordafrika,

2) Afrikas horn och östra Afrika, och

3) Södra och västra Afrika.

35 §
Östavdelningens region och uppgifter

Till Östavdelningens geografiska region hör Ryssland samt Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland.

Till Östavdelningens uppgifter hör

1) politiska, handelspolitiska och handelsekonomiska frågor samt utvecklingssamarbete i samband med bilaterala relationer, med EU:s yttre förbindelser och med multilaterala organ vad avser länderna i denna region,

2) regionala organisationer och andra samarbetsorgan,

3) administrering av anslag för samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området samt av fondanslag för närområdessamarbete, däribland internationella finansieringsarrangemang som hänför sig hit, och

4) ärenden i anknytning till den nordliga dimensionen.

63 a §
Beslutanderätt för chefen för utvecklingspolitiska avdelningen

Utöver vad som bestäms i 63, 90 och 91 § avgör chefen för utvecklingspolitiska avdelningen ärenden som gäller upphandlingskategoriplanen för utvecklingssamarbete.

88 §
Administrering av anslag för samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området samt av fondanslag för närområdessamarbete

Ministern utstakar de allmänna riktlinjerna för användningen av samarbetsanslagen för Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området samt av fondanslagen för närområdessamarbete.

Chefen för östavdelningen bestämmer hur anslagen för projekt, program och andra ändamål ska användas.

Chefen för Rysslandsenheten bestämmer dock om följande ärenden:

1) förbindelser, avtal och uppdrag i samband med anslagsanvändning, och

2) användning av anslag på högst 500 000 euro till projekt, program och andra ändamål.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 7 december 2016

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Kai Mykkänen

Administrationsdirektör
Ari Rouhe

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.