1025/2016

Helsingfors den 24 november 2016

Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Det i Köpenhamn den 2 november 2015 ingångna avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning (FördrS 23/1997) träder i kraft den 10 december 2016 så som därom har överenskommits.

Avtalet har godkänts av riksdagen den 1 mars 2016 och av republikens president den 18 mars 2016. Det finska utrikesministeriet har underrättats om godkännandet den 21 mars 2016.

2 §

Bestämmelserna i avtalet är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 10 december 2016.

Ålands lagting har gett sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 73/2016)�

Helsingfors den 24 november 2016

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Maiju Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.