1024/2016

Helsingfors den 24 november 2016

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för företagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och basprocentsatser för lantbruksföretagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2017

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 114 § 2 mom. i lagen om pension för företagare (1272/2006), 22 § 3 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006), 4 § 3 mom. i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för företagare (74/2016) och 4 § 3 mom. i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare (77/2016), av dem 114 § 2 mom. i lagen om pension för företagare sådant det lyder i lag 72/2016 och 22 § 3 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare sådant det lyder i lag 75/2016:

1 §

År 2017 är den procentsats för arbetspensionsförsäkringsavgiften som avses i 114 § 2 mom. i lagen om pension för företagare (1272/2006) 24,10 och den höjda procentsats för företagares arbetspensionsförsäkringsavgift som avses i 4 § 3 mom. i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för företagare (74/2016) 25,60.

År 2017 är den basprocentsats för arbetspensionsförsäkringsavgiften som avses i 22 § 3 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 24,10 och den höjda basprocentsats för arbetspensionsförsäkringsavgiften som avses i 4 § 3 mom. i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare (77/2016) 25,60.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 24 november 2016

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Övermatematiker
Mikko Kuusela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.