962/2016

Helsingfors den 9 november 2016

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom. och 9 § 3 mom. i livsmedelslagen (23/2006), sådana de lyder i lag 989/2007:

1 §

Genom denna förordning genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2203 av den 25 november 2015 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kaseiner och kasinater avsedda som livsmedel och om upphävande av rådets direktiv 83/417/EEG.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 22 december 2016.

Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets beslut om verkställandet av vissa av Europeiska Gemenskapernas direktiv om livsmedel (1312/1993).

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2203 (32015L2203); EUT L Nr 314; 1.12.2015, s.1

Helsingfors den 9 november 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Lagstiftningsråd
Anne Haikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.