954/2016

Helsingfors den 10 november 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för lantbruksföretagare (1407/2006) 2 § 1 mom. samt 3 och 4 §, av dem 2 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 1135/2008, som följer:

2 §
Förfallodagarna för arbetspensionsförsäkringsavgiften och grupplivförsäkringspremien

Om de i 22 § 1 och 2 mom. och 23 § i lagen om pension för lantbruksföretagare samt i 106 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (873/2015) avsedda försäkringspremier, som kalenderårsvis ska betalas av lantbruksföretagare, sammanlagt är

1) större än 826,33 euro, är förfallodagarna för arbetspensionsförsäkringsavgiften och grupplivförsäkringspremien den 25 dagen i februari, maj och oktober,

2) minst 275,48 euro och högst 826,33 euro, är förfallodagarna för arbetspensionsförsäkringsavgiften och grupplivförsäkringspremien den 25 dagen i februari och oktober, eller

3) mindre än 275,48 euro, är förfallodagen för arbetspensionsförsäkringsavgiften och grupplivförsäkringspremien den 25 maj.


3 §
Ansökan om pension

Pensionsskyddscentralen fastställer ett formulär för det läkarutlåtande som behövs för invalidpension och arbetslivspension.

4 §
Undertecknande av beslut

Beslut av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och Pensionsskyddscentralen kan undertecknas maskinellt.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 10 november 2016

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Regeringssekreterare
Inka Hassinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.