953/2016

Helsingfors den 10 november 2016

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för företagare

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för företagare (1406/2006) 1 och 2 § som följer:

1 §
Ansökan om pension

Pensionsskyddscentralen fastställer ett formulär för det läkarutlåtande som behövs för invalidpension och arbetslivspension.

2 §
Undertecknande av beslut

Pensionsanstaltens och Pensionsskyddscentralens beslut kan undertecknas maskinellt.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 10 november 2016

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Regeringssekreterare
Inka Hassinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.