935/2016

Helsingfors den 11 november 2016

Lag om ändring av 18 § i lagen om Nationalgalleriet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Nationalgalleriet (889/2013) 18 § 1 mom. 5 punkten som följer:

18 §
Generaldirektörens uppgifter

Generaldirektören har till uppgift att


5) avgöra sådana ärenden om utförseltillstånd för kulturföremål som enligt lagen om begränsning av utförseln av kulturföremål (933/2016) ska handläggas av Nationalgalleriet,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 112/2016
KuUB 9/2016
RSv 115/2016

Helsingfors den 11 november 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.