909/2016

Helsingfors den 10 november 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt (930/2014) 4 § och bilaga 1, sådana de lyder i förordning 901/2016, som följer:

4 §
Förbjudna områden

Luftfart är förbjuden inom de områden som anges i bilaga 1.

Trafiksäkerhetsverket kan av särskilda skäl bevilja tillstånd för luftfart inom de förbjudna områdena EFP35 Mejlans, EFP40 Munksnäs, EFP45 Luonnonmaa och EFP50 Kronohagen efter att ha hört republikens presidents kansli eller statsrådets kansli, beroende på vem som ska skyddas genom inrättandet av området, och inom de förbjudna områdena EFP20 Lovisa, EFP25 Olkiluoto, EFP30 Sköldvik och EFP55 Hanhikivenniemi efter att ha hört inrikesministeriet.

Luftfart är dock tillåten, om det uttryckligen är fråga om luftfart i samband med service av eller annan verksamhet vid och nyttjande av en anläggning som är belägen på något av de förbjudna områdena EFP20 Lovisa, EFP25 Olkiluoto, EFP30 Sköldvik eller EFP55 Hanhikivenniemi.


Denna förordning träder i kraft den 11 november 2016.

Helsingfors den 10 november 2016

Kommunikationsminister
Anne Berner

Överinspektör
Eeva Ovaska

Bilaga 1

Förbjudna områden

(4 §)

Förbjudet område Koordinater Övre gräns Nedre gräns
EFP20 LOVISA 602428N 0262215E - 602308N 0262514E - 602002N 0262522E - 601957N 0261825E - 602141N 0261608E - 602424N 0261559E - 602428N 0262215E FL 65 SFC
EFP25 OLKILUOTO 611714N 0212535E - 611442N 0213258E - 611109N 0212736E - 611341N 0212013E - 611714N 0212535E FL 65 SFC
EFP30 SKÖLDVIK 601935N 0253145E - 601743N 0252826E - 601715N 0253230E - 601900N 0253340E - 601935N 0253145E 1300 FT AMSL SFC
EFP35 MEJLANS 601119N 0245408E - 601110N 0245433E - 601106N 0245446E - 601045N 0245447E - 601054N 0245327E - 601118N 0245326E - 601119N 0245408E 500 FT AMSL SFC
EFP40 MUNKSNÄS 601142N 0245216E - 601138N 0245232E - 601133N 0245245E - 601126N 0245238E - 601128N 0245217E - 601142N 0245216E 500 FT AMSL SFC
EFP45 LUONNONMAA 602832N 0220006E - 602812N 0220100E - 602743N 0220115E - 602738N 0220106E - 602748N 0220032E - 602745N 0215947E - 602752N 0215947E - 602803N 0215931E - 602800N 0215918E - 602818N 0215910E - 602832N 0220006E 500 FT AMSL SFC
EFP50 KRONOHAGEN 601027N 0245730E - 601003N 0245732E - 601002N 0245658E - 601022N 0245655E - 601027N 0245702E - 601027N 0245730E 500 FT AMSL SFC
EFP55 HANHIKIVEN-NIEMI 643237N 0241647E - 643144N 0241750E - 643047N 0241600E - 643200N 0241314E - 643232N 0241448E - 643237N 0241647E FL 65 SFC

EFP35 MEJLANS

EFP40 MUNKSNÄS

EFP45 LUONNONMAA

EFP50 KRONOHAGEN

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.