885/2016

Helsingfors den 27 oktober 2016

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om dagsbotens belopp

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om dagsbotens belopp (609/1999) 1 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 613/2005, som följer:

1 §
Genomsnittlig månadsinkomst

Den bötfälldes genomsnittliga månadsinkomst beräknas på nettoförvärvsinkomsten och nettokapitalinkomsten. Till den genomsnittliga månadsinkomsten hänförs dessutom dividendinkomster som är skattefria enligt 33 a–33 c § i inkomstskattelagen (1535/1992), annan skattefri inkomst som avses i 33 d § i den lagen samt överskott och annan utbetalning av medel som är skattefria enligt 33 e–33 g § i samma lag.Denna förordning träder i kraft den 1 november 2016.

Helsingfors den 27 oktober 2016

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Lagstiftningsråd
Ville Hinkkanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.