866/2016

Helsingfors den 13 oktober 2016

Statsrådets förordning om placering av domartjänster som kräver särskilda språkkunskaper

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 10 kap. 10 § 2 mom. och 11 § 2 mom. i domstolslagen (673/2016):

1 §

De i 10 kap. 10 § i domstolslagen (673/2016) avsedda tingsdomartjänster för vilka de behörighetsvillkor som gäller språkkunskaperna är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i befolkningsminoritetens språk inom domkretsen samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i majoritetens språk, placeras enligt följande:

1) två vid Esbo tingsrätt,

2) tre vid Helsingfors tingsrätt,

3) två vid Östra Nylands tingsrätt,

4) två vid Mellersta Österbottens tingsrätt,

5) tre vid Västra Nylands tingsrätt,

6) åtta vid Österbottens tingsrätt,

7) en vid Vanda tingsrätt, och

8) fyra vid Egentliga Finlands tingsrätt.

2 §

De i 10 kap. 11 § i domstolslagen avsedda tjänsterna som hovrättsråd, förvaltningsrättsdomare, marknadsrättsdomare och försäkringsrättsdomare för vilka det av dem som utnämns till tjänsterna krävs sådana språkkunskaper som avses i 1 mom., placeras enligt följande:

1) fyra vid Helsingfors hovrätt,

2) tre vid Åbo hovrätt,

3) två vid Vasa hovrätt,

4) två vid Helsingfors förvaltningsdomstol,

5) en vid Tavastehus förvaltningsdomstol,

6) en vid Åbo förvaltningsdomstol,

7) tre vid Vasa förvaltningsdomstol,

8) en vid marknadsdomstolen, och

9) två vid försäkringsdomstolen.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 13 oktober 2016

Kommunikationsminister
Anne Berner

Överinspektör
Jennimari Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.