841/2016

Helsingfors den 5 oktober 2016

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2016–2017

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 41 § 5 mom. i jaktlagen (615/1993), sådant det lyder i lag 206/2013:

1 §
Största tillåtna bytesmängd

Antalet lodjur som får fällas vid jakt som sker med stöd av dispens enligt 41 a § 3 mom. i jaktlagen (615/1993) får utanför renskötselområdet uppgå till högst 404 individer. Inom renskötselområdet är bytesmängden inte begränsad.

2 §
Regionala begränsningar

Av den största tillåtna bytesmängden enligt 1 § får antalet lodjur som jagas på den grund som avses i 41 a § 3 mom. i jaktlagen regionalt uppgå till följande:

1) till högst 202 individer i området utanför renskötselområdet i landskapet Kajanaland, i landskapen Mellersta Finland, med undantag för Kuhmoinen kommun, i landskapen Norra Savolax, Södra Savolax, Norra Karelen, Södra Karelen och Kymmenedalen, i kommunerna Sysmä och Hartola i landskapet Päijänne-Tavastland samt i Heinola stad, och

2) till högst 202 individer i området utanför renskötselområdet i Norra Österbotten, i Kuhmoinen kommun i landskapet Mellersta Finland, i landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten, Satakunta, Birkaland, Egentliga Tavastland, Nyland och Egentliga Finland och i området för landskapet Päijänne-Tavastland, med undantag för kommunerna Sysmä och Hartola samt Heinola stad, samt i områdena för Kemi och Torneå städer och Keminmaa kommun i landskapet Lappland.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 10 oktober 2016 och gäller till och med den 31 juli 2017.

Helsingfors den 5 oktober 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Överinspektör
Jussi Laanikari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.