840/2016

Helsingfors den 6 oktober 2016

Statsrådets förordning om auktion av radiofrekvenser

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 3 mom., 286 § 1 mom. och 287 § 2 mom. i informationssamhällsbalken (917/2014):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om beviljande av koncession genom sådan auktion som avses i 11 § i informationssamhällsbalken (917/2014) inom frekvensområdena 703–733 megahertz och 758–788 megahertz i Fastlandsfinland.

2 §
Antalet radiofrekvenser som beviljas

Sammanlagt sex frekvensbandpar på 5 megahertz var auktioneras ut inom frekvensområdena 703-733 megahertz och 758-788 megahertz.

Högst två frekvensbandpar på 5 megahertz kan beviljas per företag eller organisation.

3 §
Auktionsmodell som tillämpas

Frekvensbandparen auktioneras ut samtidigt under flera budrundor med stigande bud.

4 §
Utgångspriset för radiofrekvenserna

Utgångspriset för de frekvenser som auktioneras ut är 11 miljoner euro per frekvensbandpar på 5 megahertz.

5 §
Deltagaravgift

De företag och organisationer som anmält sig till auktionen ska betala en deltagaravgift på 50 000 euro för att täcka Kommunikationsverkets administrativa kostnader för ordnandet av auktionen.

6 §
Koncessionsavgift

Koncessionsavgiften betalas i fem årliga jämna poster från det att koncessionen beviljats.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 10 oktober 2016.

Helsingfors den 6 oktober 2016

Kommunikationsminister
Anne Berner

Kommunikationsråd
Kaisa Laitinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.