824/2016

Helsingfors den 26 september 2016

Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets arbetsordning

I enlighet med utrikesministeriets beslut

fogas till arbetsordningen för utrikesministeriet (550/2008) en ny 69 a § som följer:

69 a §
Beslutanderätt för tjänstemän i personaltjänster

Utöver chefen för personaltjänster avgör tjänstemän i personaltjänster ärenden som avses i 69 § 1 mom. 4 punkt till ett penningvärde av högst 30 000 euro inom ramen för sin fastställda arbetsfördelning.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2016.

Helsingfors den 26 september 2016

Utrikesminister
Timo Soini

Administrationsdirektör
Ari Rouhe

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.