821/2016

Helsingfors den 22 september 2016

Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

I enlighet med statsrådets beslut

fogas temporärt till statsrådets förordning om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (666/2001) en ny 8 a § som följer:

8 a §
Räntestöd för räntestödslån för hyresbostäder

Med avvikelse från det som föreskrivs i 8 § 1 mom. är den bassjälvriskandel som låntagaren själv ska betala av räntan på ett räntestödslån för hyresbostäder 1,7 procent. På det räntestöd som betalas för den del som överstiger bassjälvriskandelen tillämpas vad som i 8 § 2, 3 och 5 mom. föreskrivs om räntestödslån för hyresbostäder.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte räntestödslån för hyreshus med sådana delägarbostäder som avses i lagen om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2016 och gäller till och med den 31 december 2019.

På lån som har godkänts som räntestödslån den 1 augusti 2016 eller därefter, och senast den 31 december 2019, ska denna förordning tillämpas också efter det att den har upphört att gälla.

Helsingfors den 22 september 2016

Jordbruks- och miljömininister
Kimmo Tiilikainen

Regeringssekreterare
Ville Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.